Hjort bistår Forbrukerrådet i Grindr-saken - Hjort
Hva leter du etter?

Hjort bistår Forbrukerrådet i Grindr-saken

Hjort har bistått Forbrukerrådet i klagesaken for Personvernnemnda etter at Grindr ble ilagt et gebyr på 65 millioner kroner av Datatilsynet.

I 2020 avdekket Forbrukerrådet hvordan Grindr samlet inn og delte sensitive opplysninger om brukerne med en rekke andre kommersielle aktører, som igjen forbeholdt seg retten til å dele dette videre med potensielt tusenvis av andre selskap for målrettet overvåkningsbasert markedsføring.

Dette medførte at Datatilsynet ila Grindr et i norsk sammenheng historisk høyt gebyr for brudd på personvernreglene. Grindr har klaget på vedtaket. Denne klagen er nå besvart av Hjort i samarbeid med personvernorganisasjonen NOYB på oppdrag fra Forbrukerrådet.

Les mer: Forbrukerrådets merknader til Grindrs Klage (Forbrukerrådet.no)

Spesialiserte advokater på personvern

I Hjort har vi et stort team som arbeider med personvern og GDPR. Vi bistår med alle typer personvernspørsmål innenfor ulike bransjer og samfunnsområder. Vi hjelper bedrifter og offentlige virksomheter med blant annet compliance, overføring av personopplysninger utenfor EØS-/EU-sonen, etablering av internkontroll og risikovurderinger, samt bistand i forbindelse med tilsyn og klagesaker for Datatilsynet og Personvernnemnda.

Har du behov for bistand, da hører gjerne Claude A. Lenth fra deg.