Nye retningslinjer for private granskninger - Hjort
Hva leter du etter?

Nye retningslinjer for private granskninger

Advokatforeningens hovedstyre har nå vedtatt nye retningslinjer for private granskninger

Advokatforeningens retningslinjer benyttes av advokater og andre som utfører granskingsoppdrag, og har bidratt til å gjøre granskingsprosessen mer forsvarlig, forutberegnelig og rettssikker for de involverte. De reviderte retningslinjene er nå forenklet og modernisert for å gjøre granskinger enda bedre.

Utvalget var bestått av Hjortpartner Kristian Brandt, sammen med advokatene Anne Helsingeng (leder av utvalget), Preben Mo, Georg Abusdal Engebretsen og Thomas Brandi.

Her kan du lese de nye retningslinjer