Granskingsrapporten om Nav-saken leveres i dag - Hjort
Hva leter du etter?

Granskingsrapporten om Nav-saken leveres i dag

Granskingsutvalget avgir i dag sin utredning om feilpraktiseringen av EØS-reglene og retter kritikk mot alle involverte organer.

Utvalget som har gjort en ekstern gransking av saken om feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i annet EØS-land.

Partner i Hjort Kristian Brandt har bistått utvalget og sekretariatet i det omfattende granskningsarbeidet. Brandt har særlig bidratt med sin kompetanse på granskinger og kunnskap om offentlig sektor. I tillegg har IT-sjef Heidi Haugen levert digital løsning for gjennomgang og opplasting av data, samt opplæring av den tekniske løsningen til granskingsutvalget.

Tirsdag 4. august kl. 12:00 avholdes pressekonferanse. Til stede er blant andre utvalgets leder Finn Arnesen, arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen og ny NAV-direktør Hans Christian Holte.
Følg pressekonferansen her