Webinar: Personvern på arbeidsplassen – tips fra Hjort og Datatilsynet - Hjort
Hva leter du etter?

Webinar: Personvern på arbeidsplassen – tips fra Hjort og Datatilsynet

Alle arbeidsgivere behandler personopplysninger om sine ansatte, og må dermed følge personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR). Brudd på reglene som gjelder for behandling av personopplysninger kan få store følger både omdømmemessig og i form av myndighetsreaksjoner.

I dette webinaret om personvern og arbeidsforhold, får vi besøk av Liv Gramer og Kaja Breivik Furuseth fra Datatilsynet for å diskutere noen praktiske personverntemaer som er aktuelle i arbeidslivet, og samtidig forsøke å gi noen råd til dere arbeidsgivere om hvordan dere kan forholde dere til personvernregelverket. Vi diskuterer oss gjennom temaer som samtykkeklausuler i arbeidsavtaler, lagring av opplysninger i personalmappe og innsyn i e-postkassen til arbeidstakere.

Se webinaret on-demand her:

Webinar: Personvern på arbeidsplassen – tips fra Hjort og Datatilsynet
Nyhetsbrev

Ved å registrere deg godtar du personvernerklæringene våre.

Kaja Breivik Furuseth er juridisk seniorrådgiver i seksjon for private tjenester i Datatilsynet. I denne seksjonen er oppfølging av personvern i arbeidslivet samlet. Kaja er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, med spesialisering i europarett fra Universität Regensburg, Tyskland og en LL.M-grad i europeisk forretningsjuss fra Universiteit Leiden i Nederland.

Kaja har tidligere arbeidet innenfor ulike fagfelter innen europarett, kontraktsrett og forvaltningsrett og er nestleder i Norsk forening for europarett. Før Kaja kom til Datatilsynet, arbeidet hun tolv år som advokat, både i Kluge og Pacta advokatfirma og internt i Ruter As. Hennes brede arbeidserfaring dekker også departement og domstolen og setter henne i stand til å identifisere samspillet mellom personvernreglene og tilgrensende regelverk, i tillegg til de ulike partenes interesser.

Liv Gramer er utdannet jurist og jobber i Datatilsynets seksjon for private tjenester hvor hun blant annet behandler saker som dreier seg om personvern på arbeidsplassen. Gramer startet som studentmedarbeider i Datatilsynet i 2019 og hadde høsten 2020 skriveplass hos Datatilsynet da hun skrev sin masteroppgave om arbeidsgivers adgang til å lagre ansattes personopplysninger etter arbeidsforholdets opphør. Gramer har også bakgrunn som saksbehandler i rettshjelptiltaket JURK (Juridisk Rådgivning For Kvinner) innenfor rettsområdene arbeidsrett, trygderett og diskrimineringsrett.

Claude A. Lenth har sitt hovedarbeidsområde innenfor arbeidsrett og personvern/GDPR og har arbeidet med disse fagområdene som advokat i mer enn 20 år. Han er også rangert innenfor arbeidsrett og personvern i Legal 500 og Chambers Europe.

Lenth har en omfattende klientportefølje bestående av nasjonale og internasjonale selskaper og virksomheter, herunder offentlige virksomheter. Han bistår også ledende ansatte. Lenth rådgir innenfor alle områder av arbeidsretten, herunder pensjon. Bistanden gjelder blant annet restrukturering og omorganisering, virksomhetsoverdragelse, arbeidsmiljø, herunder varslingssaker og interne granskninger, individuelle oppsigelses- og avskjedssaker, konkurranse- og kundeklausuler, innleie/utleie av arbeidstakere samt forhandling av sluttavtaler mv. Han bistår også i prosedyreoppdrag for de alminnelige domstolene samt voldgift.

Sunniva Øyen har erfaring med å bistå både arbeidsgivere og arbeidstakere med et bredt spekter av arbeidsrettslige problemstillinger, blant annet i forbindelse med oppsigelser, nedbemanning, sluttavtaler, gjennomgang av arbeidsavtaler og tariffavtaler, og forsvarlig arbeidsmiljø.

Øyen har særlig fordypet seg i problemstillinger i skjæringspunktet arbeidsrett og personvern. Øyen har arbeidet med etterlevelse og implementering av GDPR blant annet i arbeidsforhold, i finanssektoren og i forbindelse med markedsføring, samt problemstillinger knyttet til kontrolltiltak, kameraovervåkning, e-postinnsyn og behandling av personopplysninger i varslingssaker og granskning. Gjennom utleie til Datatilsynet har Øyen arbeidet med de samme problemstillingene også fra tilsynsmyndighetens perspektiv. Hun bistår både norske og internasjonale klienter.