Treff for Yngre prosedyreadvokater - Hjort
Hva leter du etter?

Treff for Yngre prosedyreadvokater

Torsdag 3. november 2022
fra kl. 18:00
Universitetsgata 7, 9. etasje

Hjort ønsker dere velkommen til nytt treff for Yngre prosedyreadvokater

Temaet for kvelden er ulike sider ved edisjonsplikten – strategiske og etiske vurderinger, forholdet til taushetsplikten og håndtering av klienten. Det blir panelsamtale, med et panel bestående av høyesterettsdommer Bergljot Webster, advokat og partner Kristin Veierød (Hjort), lagdommer Frode Elgesem (Borgarting lagmannsrett) og advokat Andreas Hjetland (Regjeringsadvokaten). Samtalen vil bli ledet av verten for Hjorts egen podkast Energisk.

Det vil bli servert mat og drikke.