Kraftpris: All time high - Hjort
Hva leter du etter?

Kraftpris: All time high

Hvilke faktorer påvirker strømprisen i Norge? Og kan myndigheter og politikere påvirke prisjusteringer? Episodens ekspert er vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Hør episoden på Spotify ved å trykke her og på iTunes her.
Energisk – en jusspodkast fra Hjort | Sesong 3 episode 6

Rekorddyr strøm

Det høye prisnivået vi nå ser på strøm henger sammen med flere faktorer. Kraftsystemet er væravhengig. En varm sommer med lite nedbør har tært på vannmagasinene i Norge. Når vi må spare på vannet i magasinene – da stiger strømprisene.

Episodens ekspert er Kjetil Lund
Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er underlagt Olje- og energidepartementet og har ansvar for å forvalte vann- og energiressursene i landet. Kjetil Lund har arbeidet som direktør siden april 2019.

Vær og vind

En annen viktig årsak som påvirker Norges strømpriser er økte strømpriser i Europa. Norge er tilknyttet det europeiske kraftmarkedet gjennom utenlandsforbindelser og påvirkes av prisene gjennom strømmen vi eksporterer og importerer. Det europeiske kraftmarkedet blir i økende grad væravhengig, særlig på grunn av en betydelig andel vindkraft.

Den siste tiden har det blåst lite både i Norge og generelt i Europa, noe som resulterer i lite vindkraftproduksjon og mindre tilbud av rimelig kraft. Samtidig er den europeiske kraftmiksen fortsatt avhengig av fossil energiproduksjon. I år har det vært svært høye gasspriser på grunn av lave gasslagre etter en vinter med høy etterspørsel kombinert med lavere tilgang på flytende naturgass (LNG) til Europa. Sammen med høye priser på kull og CO2-kvoter øker dette prisen.

Episoden «Kraftpris: All time high» er tilgjengelig på Spotify, iTunes og andre steder du hører podkast.

Vi hører gjerne fra deg!