Kraftberedskapsforskriften: Norges kuleste forskrift? - Hjort
Hva leter du etter?

Kraftberedskapsforskriften: Norges kuleste forskrift?

Energisk – en jusspodkast fra Hjort | Episode 8

Energisk-programleder Ola Hermansen mener at kraftberedskapsforskriften er Norges kuleste forskrift. Etter intervjuet med Jon-Martin Storm er også Ingrid Nøvik overbevist om at kravene til informasjonssikkerhet er et tema det er verdt å ta ett dypdykk i.

Den digitale utviklingen i energisektoren medfører en endring i energisystemets risiko- og sårbarhetsbilde. IKT-sikkerhet er essensielt for å forebygge, begrense og håndtere ekstraordinære situasjoner.

Jon-Martin Storm har en imponerende CV som dekker kompetanse innenfor elkraft, fysikk, IKT og økonomi. Når ingeniøren ikke skriver doktorgradsavhandling om IKT-sikkerhet, arbeider han i beredskapsavdelingen til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Jon-Martin er gjest i Energisk og gir et innblikk i beredskapsarbeidet i kraftforsyningen.

Energisk finner du på Spotify, iTunes eller der du lytter til podkast.

 

 

Episodens ekspert, Jon-Martin Storm

Jon-Martin Storm har permisjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for å skrive doktoravhandling om IKT-sikkerhet ved Universitetet i Oslo.

NVE er underlagt Olje- og energidepartementet. Direktoratet skal sikre en samlet og miljøvennlig forvaltning av vassdragene i Norge, og arbeider for en effektiv kraftomsetning og kostnadseffektive energisystemer, samt bidrar til hensiktsmessig energibruk.