Hydrogen: Funksjon og produksjon - Hjort
Hva leter du etter?

Hydrogen: Funksjon og produksjon

Hva er hydrogen, hvordan fremstilles det og kan energibæreren optimalisere energisystemet? Vi snakker med Jon Erling Fonneløp som har doktorgrad og lang arbeidserfaring i emnet.

Hør episoden på Spotify ved å trykke her og på iTunes her.
Energisk – en jusspodkast fra Hjort | Sesong 3 episode 4

Hydrogen og ammoniakk har de siste årene fått oppmerksomhet både fra politikken og næringen, noe også Hjorts energiadvokater kan bekrefte. I denne episoden blir det tydelig hvordan hydrogen kan ha en rolle i den grønne omstillingen.

Lang og kunnskapsrik tradisjon
Hydrogen er ikke noe nytt. Norge har en lang tradisjon som strekker seg helt tilbake til 1927. I takt med at etterspørselen ekspanderer, samtidig som EU er frampå og Tyskland og Japan har store planer, har Norge gode forutsetninger for å gjøre produksjonen lønnsom.

 

Episodes ekspert er Jon Erling Fonneløp

Jon Erling Fonneløp har studert materialvitenskap og har en doktorgrad i fysikk fra Universitetet i Oslo og Institutt for energiteknikk (IFE) med tema hydrogenlagring i metallhybrider. I dag har han hovedansvar for Energi Norges fjernvarmemedlemmer og koordinerer aktiviteter innenfor solenergi og hydrogen.

Oppmerksomhet fra industrien gir verdi

Hydrogen er ikke noe nytt. Norge har en lang tradisjon som strekker seg helt tilbake til 1927. I takt med at etterspørselen ekspanderer, samtidig som EU er frampå og Tyskland og Japan har store planer, har Norge gode forutsetninger for å gjøre produksjonen lønnsom.

Industriutviklingen gjør at kostandene er på vei ned og teknologi utvikles i raskt tempo. Grønn, blå og grå hydrogen er ulikt og gir ulike muligheter og ulike funksjoner.

Jon Erling gjennomgår status i Norge, og fremsnakker aktiviteten og fremtidige planer i norsk fornybarnæring. Spesielt skjer det mye innfor sjøtransporten. Både BKK, Equinor, Norsk Hydro og Yara er eksempler på aktører som satser stort på hydrogen, og vi får et innblikk i deres sentrale prosjekter.

Fakta

For å produsere rent hydrogen, for eksempel ved å elektrolysere vann, kreves energi. Energien som medgår i denne prosessen frigjøres tilbake når hydrogenbrenselet tas i bruk. Stoffet er derfor en energibærer som lagrer energi, til forskjell fra petroleum som er både energibærer og primær energikilde. (Kilde: Store Norske Leksikon)

Er hydrogen fremtiden?

Som du kan høre i episoden gir hydrogen flere muligheter enn utfordringer, men bruk av hydrogen har naturlig nok en sikkerhetsrisiko. Lagring er også en viktig brikke for fremtiden.

Episoden «Hydrogen: Funksjon og produksjon» er tilgjengelig på Spotify, iTunes og andre steder du hører podkast.

God lytting!

Fakta

Visste du at Ammoniakk (NH₃) er en fargeløs gass som har et høyt innhold av hydrogen. Dette gjør at den egner seg svært godt som energibærer. Foreløpig er ammoniakk brukt som energibærer lite utbredt, men som en del av det grønne skiftet, er det lagt konkrete planer om å ta i bruk ammoniakk som drivstoff, særlig for fremdrift av skip (kilde: Store Norske Leksikon).

Kontaktperson