Energi til arbeid: Fornybarnæringens synspunkter - Hjort
Hva leter du etter?

Energi til arbeid: Fornybarnæringens synspunkter

Stortingsmeldingen «Energi til arbeid» byr på muligheter og utfordringer for fornybarnæringen. Administrerende direktør i Energi Norge, Knut Kroepelien, gir et innblikk i elektrifiseringsstrategien fra bransjens ståsted.

Hør episoden på Spotify ved å trykke her, eller iTunes ved å trykke her.
Energisk – en jusspodkast fra Hjort | Sesong 2 episode 20

Det har skjedd mye innenfor energisektoren den siste uken. Før helgen la Regjeringen frem «Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser», en plan for hvordan Norges energibehov skal dekkes i fremtiden. Samtidig la Regjeringen fram forslag til endringer i havenergilova og havenergilovforskriften, samt en veileder for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs.

Strategien vil ha stor påvirkning for aktører innenfor energi- og industrisektoren. Derfor er vi svært glade for at administrerende direktør i Energi Norge, Knut Kroepelien, gjester Energisk.

Episodens ekspert er Knut Kroepelien

Knut Kroepelien, Administrerende direktør i Energi Norge

I denne episoden får du innblikk i industriens reaksjoner til regjeringens elektrifiseringsstrategi.

Knut Kroepelien mener at Stortingsmeldingen «Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser» viser vei for elektrifisering og nettutbygging, men at meldingen ikke tilrettelegger godt nok for muligheten Norge har til verdiskapning.

Hva skal til for at elektrifiseringen skal øke i omfang og vil et ekspertutvalg kunne løse konsesjonsprosessen for utbygging av nett til å gå raskere?

Havvind var blant områdene det var knyttet mest forventninger til forkant av Stortingsmeldingen. I 2019 økte EUs installerte havvindkapasitet med 33%, og i 2020 vedtok aktører i Europas havvindbransje prosjekter for 270 milliarder kroner. EU har så langt 25 gigawatt havvind, men planlegger for 300 gigawatt innen 2050. Den norske industrien har tidligere gitt uttrykk for at regjeringen måtte være offensive i meldingen dersom den norske industrien skal kunne være en del av den internasjonale utviklingen. Regjeringen legger opp til at auksjon blir hovedmodellen for tildeling for areal til fornybar energiproduksjon til havs. Er dette en god løsning?

Eksport av kraftsystemtjenester er noe Knut mener meldingen ikke dekker godt nok. Hvordan kan vi som nasjon kapitalisere på kunnskap og teknologi i ombyggingen av kraftsystemet og kraftmarkedet?

Hør «Energi til arbeid: Fornybarnæringens synspunkter» på Spotify ved å trykke her, iTunes her eller på din foretrukne podkastapp.

Energi Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, som representerer selskapene som produserer, transporterer og leverer fornybar energi i Norge. Organisasjonen har cirka 300 medlemsbedrifter står for nesten all kraftproduksjonen i Norge og sørger for daglige leveranser til cirka 90 prosent av landets strøm- og nettkunder.