EUs grønne giv: Handlingsplaner og lovgivning i et voldsomt tempo - Hjort
Hva leter du etter?

EUs grønne giv: Handlingsplaner og lovgivning i et voldsomt tempo

Regelverksmaskineriet i Brussel er virkelig satt i gang, og en jungel av direktiver og forordninger skal sikre at EU når energi- og klimamålene. Dette påvirker norske virksomheter.

Hør episoden på Spotify ved å trykke her, eller iTunes ved å trykke her.

2021 er året som virkelig har satt fart på klima- og miljøpolitikken både i Europa og USA. Det legges frem handlingsplaner, strategier og lovgivning, eksempler på dette er Fit for 55-pakken, taksonomiregelverket og havvind-strategien.

Vi er svært glade for at Catherine Banet gjester Energisk. Hun gir en oversikt over hva som skjer på energifeltet i Europa og forklarer hvordan dette påvirker Norge, både innenfor politikken, jussen og næringslivet.

Episodens ekspert er Catherine Banet


Catherine Banet (Ph.D) er førsteamanuensis ved Nordisk Institutt for Sjørett, Avdeling for energi- og ressursrett, det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Banet arbeider primært innen energirett, miljørett, statsstøtterett, EU/EØS-rett og havrett. Hun har publisert bøker, tidsskriftsartikler og rapporter, og er en aktiv foreleser og foredragsholder på disse områdene.

Hva er Fit for 55?
«Fit for 55» omtales som EUs grønne superpakke, som legges frem av EU-kommisjonen 14. juni.

Navnet «Fit for 55» er oppkalt etter 2030-målet om minst 55 prosent utslippskutt. Pakken av lovforslag inneholder en omfattende revisjon av flere av EUs lover og regler på klima- og energifeltet.

Det forventes at pakken inneholder opp til 12 strategier, som skal sørge for at EUs regelverk er i tråd med det nye klimamålet:

 • Revisjon av EUs emissionshandelssystem (Emissions Trading System – ETS), inkludert bærekraftig drivstoff til luftfart og maritim sektor
 • Karbongrenseskatt og karbonlekkasje (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM)
 • Innsatsfordelingsforordningen (Effort Sharing Regulation – ESR)
 • Revisjon av LULUCF-forordningen (Effort Sharing Regulation – ESR)
 • Energiskattedirektivet
 • Endring av fornybardirektivet (Renewable Energy Directive – RED)
 • Endring av energieffektiviseringsdirektivet (Energy Efficiency Directive – EED)
 • Redusere metanutslipp i energisektoren
 • LULUCF-forordningen som inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030
 • Direktivet om etablering av en infrastruktur for alternative drivstoff

Følgende punkter kunngjøres fjerde kvartal i 2021:

 • Revisjon av energidrift for bygningsdirektivet (Buildings Directive – EPBD)
 • Revisjon av den tredje energipakken for gass (Directive 2009/73/EU and Regulation 715/2009/EU)

14. juli 2021 legger EU-kommisjonen frem den omfattende pakken med lovforslag som skal gjøre Unionen «Fit for 55». Pakken vil sette rammene for norsk klima- og energipolitikk de neste årene.

EUs grønne giv: Handlingsplaner og lovgivning i et voldsomt tempo

I denne episoden får du en grundig gjennomgang av hva pakken går ut på, og hvilke utfordringer og muligheter Norge står ovenfor for å implementere lovverket.

Vi er også innom den nylige publiserte artikkelen til Catherine Banet «De-Risking the Hydrogen-CCS Value Chain Through Law» forfattet sammen med Alice O’Brien. Her får vi en redegjørelse av hvordan jussen er viktig for å utløse investeringer i strategiske verdikjeder innenfor hydrogen.

Du hører episoden «EUs grønne giv: Handlingsplaner og lovgivning i et voldsomt tempo» på Spotify, iTunes eller din foretrekkende podkast-app. God lytting!

Vi Energisk ønsker å produsere podkast hvor du enkelt kan holde deg oppdatert på det som skjer innenfor energifeltet. Verden påvirker i stor grad norsk politikk, næringsliv og samfunnet, derfor har vi innhentet eksperter på blant annet EUs taksonomi og USAs klimapolitikk. Du finner episodene der du lytter på podkast.

Kontakt oss gjerne!