Hjort i retten

Hjort er et av landets ledende prosedyrefirmaer. Vi representerer både selskaper og privatpersoner, og fører hvert år flere hundre saker for tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett - både i sivile saker og som forsvarere i straffesaker.

5629lys

I Hjort er det i hovedsak advokater med inngående kunnskap om de enkelte fagområdene som fører saker for retten. Vi har betydelig erfaring med komplekse og langvarige rettssaker, og i slike tilfeller setter vi sammen team på tvers av fagområder. Vi tror at en kombinasjon av tung fagkunnskap og prosedyrekompetanse er det beste for våre klienter.

17 av våre advokater har møterett for Høyesterett, og firmaet er topprangert innenfor prosedyre både på Advokatundersøkelsen og i de internasjonalt anerkjente advokatundersøkelsene Chambers og Legal500.

Se de enkelte kompetanseområdene for nærmere omtale av advokatene våre innenfor tvisteløsning - foretak og næringssliv, tvisteløsning - privatpersonerstraffesaker - foretak og næringsliv samt straffesaker - privatpersoner 

top_tier_2014"Exceptional lawyers who are excellent in their practice areas."

Chambers Europe, 2015

"Hjort has the critical mass and expertise to handle a significant flow of complex cases."

Legal500, 2014

Siste saker om Hjort i retten