Ailu Gaup Stadigs - Hjort
Hva leter du etter?

Ailu Gaup Stadigs

Partner

Ailu Gaup Stadigs er spesialisert innenfor entreprise- og kontraktsrett og arbeider særlig med tvisteløsning innenfor disse områdene.

Han har omfattende erfaring med å bistå klienter i omfattende og komplekse tvistesaker. Han bistår også med rådgivning i forbindelse med inngåelse og gjennomføring av entreprisekontrakter. Han har arbeidet med en rekke av de største landbaserte sluttoppgjørstvistene som har vært i Norge de seneste årene, hvor tvistesummen ofte har vært i milliardklassen.

Ailu er sertifisert mekler med omfattende erfaring med bistand i forhandlinger og i retts- og utenrettslige meklinger. Han har bistått klienter i flere av de største meklingene som er gjennomført de senere år, herunder det som omtales som den mest omfattende rettsmeklingen som er avholdt i Norge. Han har også selv vært oppnevnt som mekler i en rekke saker. Ailu er også jevnlig sensor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Han er anerkjent av det internasjonale rankingbyrået Legal 500 (2023) som en av landets fremste entrepriserettsadvokater hvor han er rangert som Next Generation Partner.

Arbeidserfaring
2023
Partner, Advokatfirmaet Hjort
2014
Advokatfirmaet Haavind
2020
Konstituert tingrettsdommer, Oslo tingrett
2017
Sensor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
2017
Dommerfullmektig, Oslo tingrett
2013
Rådgiver, Nærings- og fiskeridepartementet
2012
Stortingsstipendiat og juridisk rådgiver, Stortingets utredningsseksjon
2012
Vitenskapelig assistent, Senter for europarett, Universitetet i Oslo / Stortingets utredningsseksjon
Utdanning
2023
Sertifisert mekler, Meklingsakademiet
2012
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2005
Politikk og forvaltning, HiO

Ailu er som en av seks personer rangert som «Next Generation Partners» av The Legal 500 innen Construction.

 

Publikasjoner

Lokale tilknytningskrav og EØS-avtalens regler om de fire friheter, Perspektiv (01/2013), Stortingets utredningsseksjon