Havvind: Norges neste industrieventyr? | Hjort

Hva leter du etter?

Havvind: Norges neste industrieventyr?

Energisk – en jusspodkast fra Hjort | Episode 7

Bunnfast og flytende havvind er en viktig del av fremtidens energisystem til å forsyne verden med fornybar energi. I Norge har vi solid kompetanse innenfor maritim, offshore og landbasert industri. Norsk sokkel kan potensielt eksportere store mengder fornybar energi til verden – hvis vi gjør ting riktig. I denne episoden gjester Gunnar Birkeland Energisk, CEO i UNITECH Energy Group og styreleder i Norwegian Offshore Wind Cluster.

1. januar 2021 åpnet regjeringen opp for å søke om areal for å etablere havvindmølleparker i områdene Utsira Nord og Nordsjø II. Prosessen starter ved at selskapene søker om konkrete areal i områdene. Olje- og energidepartementet tildeler areal og behandler konsesjonssøknadene. Vi er med andre ord midt i en svært interessant og spennende prosess som vil gi ringvirkninger for Norge i lang tid fremover.

I denne episoden ønsker vi å få et ærlig bilde på hvor havvinindustriene står i dag, og hvem bedre enn Gunnar Birkeland i Norwegian Offshore Wind Cluster kan gi oss et øyeblikksbilde? Vi ser nærmere på en bransje som vil i fremtiden levere komponenter og teknologi til store havvind prosjekter. Dette er selskaper som ikke har mulighet til å drive store pilotprosjekter selv, men som vil spille en sentral rolle når produksjonen til store aktører for alvor setter i gang.

Gunnar beskriver leverandørindustrien som problemløsere. Flestepartene har primært vært i den tradisjonelle petroleumssektoren. Her ligger det mye kunnskap og teknologi som nå tas inn i en fornybar og grønn sektor. For at disse selskapene skal lykkes, og for at norske selskaper skal være en del av fremtidens industri, er vi avhengig av at Staten tilrettelegger for dette. Havvind er en relativ ny bransje og en blåkopi av olje- og gassbransjen er langt fra tilstrekkelig for å utvikle et nytt industrieventyr.

I denne episoden er vi også innom hvordan myndigheten bør tilrettelegge for kompetanseutvikling og ikke minst konkurranse, som Gunnar mener er helt sentralt for å lykkes. I tillegg er det viktig å bygge god infrastruktur for leveranse samtidig sørge for å løfter frem norske energiselskaper, gi dem rom for å etablere hovedkontor i Norge, men lever tjenester i hele verden.

Episoden hører du på Spotify, iTunes og andre steder du lytter til podkast.

Fakta

Norwegian Offshore Wind Cluster (NOWC) har over 200 medlemsbedrifter. Det er både selskaper i leverandørindustrien og operatørselskaper. Hjortadvokat Jørn Uggerud er ansvarlig for kontraktsgruppen i havvindklyngen. Hjort er glade for å kunne bistå NOWC og deres medlemsbedrifter i det viktige arbeidet med å forberede leverandørindustrien på de særlige krav og forventninger som stilles kontraktuelt i havvind prosjekter.

Episodens ekspert er Gunnar Birkeland