Havvind: Konsekvensvurderinger for etablering av parker - Hjort
Hva leter du etter?

Havvind: Konsekvensvurderinger for etablering av parker

Høyaktuell masteroppgave om etablering av havvindmølleparker etter norsk og dansk rett.

Energibransjen har markert 11. juni i kalenderen, datoen da Olje- og energidepartement legger frem fremtidens energi- og industriplan. Mens «alle» snakker om hvordan Norge skal få havvind til å bli neste store industrieventyret, har Henriette Sumstad levert sin masteroppgave med et tema som ikke kunne blitt mer aktuelt.

Hør episoden på Spotify ved å trykke her, eller iTunes ved å trykke her.
Energisk – en jusspodkast fra Hjort | Sesong 2 episode 19

Henriette har hatt skriveplass hos oss og vært tett på Hjorts energiavdeling, hvor hun både har fått kontor, faglig og sosiale påfyll under skriveprosessen. Oppgaven har tittelen «Kravene til konsekvensvurderinger for etablering av havvindmølleparker etter norsk og dansk rett».

Vi er svært glade for at Henriette gjester Energisk

I denne episoden får du et innblikk i hvordan det foretas miljøkonsekvensvurdering ved utbygging av havvindmølleparker utenfor grunnlinjen og på kontinentalsokkelen etter henholdsvis dansk og norsk rett. Avhandlingens hovedfokus er på konsekvensvurderingene som må foretas i forbindelse med et konkret prosjekt. Henriette gir en analyse av kravene, og hvordan disse kan formuleres mer presist i norsk rett.

Skal du skrive masteroppgave våren 2022? Les mer om hvordan du kan bli stipendiat hos Hjort.

I tillegg til et dypdykk i Henriettes forskningsprosjekt, er vi også innom hvordan det er å være stipendiat hos oss og hvilke fordeler det gir deg som student.

Episoden «Havvind: Konsekvensvurderinger for etablering av parker» finner du på Spotify, iTunes og der du lytter på podkast.