Havvind: Hvordan blir fremtidens leverandørindustri? - Hjort
Hva leter du etter?

Havvind: Hvordan blir fremtidens leverandørindustri?

Med vindressurser og posisjonen innenfor det maritime kan Norge bli en viktig aktør innenfor havvind. Men ser vi alle muligheter, og eventuelle fallgruver? Vi snakker med Elly Bjerknes

Hør episoden på Spotify ved å trykke her eller iTunes ved å trykke her.
Energisk – en jusspodkast fra Hjort | Sesong 2 episode 12

Med gode vindressurser på norsk sokkel og vår posisjon innenfor det maritime og offshore, har Norge gode forutsetninger for å bli en viktig aktør innenfor havvind. Men utnytter vi kompetansen godt nok? Ser vi alle muligheter, og eventuelle fallgruver? I denne episoden snakker vi med Elly Bjerknes, prosjektleder for «Leveransemodeller for havvind».

Norsk Industri fikk i juni 2020 tildelt midler fra Olje- og energidepartementet til prosjektet «Leveransemodeller for havvind«. Prosjektets mandat er å utvikle modeller og øke gjennomføringsevnen for å kunne bygge ut havvind. I tillegg er det å øke konkurranseevnen i det internasjonale markedet og i Norge en viktig del av prosjektet.

Prosjektet skal kartlegge totalbildet for konkrete leveransmodeller og mer komplette leverandørkjeder i bransjen. Prosjektet skal også bidra til å akselerere omstilling og videreutvikling av den sterke kompetansen i dagens leverandørindustri for å gi økt fart inn i grønnere næringer, skriver Norsk Industri.

Episodenes ekspert er Elly Bjerknes

Elly Bjerknes arbeider i Norsk Industri, men er for øyeblikket
utleid som prosjektleder til «Leveransemodeller for havvind»

I denne episoden får vi et innblikk i prosjektet og funnene som til nå har blitt gjort. Det som gjør dette prosjektet svært interessant, er at det er industrien selv som gjør kartleggingen. Norwegian Offshore Wind Cluster, Siemens Gamesa, Aker Solutions, Fred Olsen og NORWEP har blant annet bidratt.

Den pågående fasen i prosjektet omhandler drift og vedlikehold, kontrakt og kontraktmodeller, internasjonale leveransemodeller og aktører og kompetansekartlegging.

Ola, Sjur og Elly går spesielt inn i kompetansekartlegging. Aktivitetene på sektoren synker, og viktigheten av omlegging bør skje raskt. Men bruker industrien sin kompetanse på riktige måte? Og hva skal til for å lykkes?

Elly skisserer et bilde på hvilke muskler leverandørindustrien har, og hvordan vi skal bruke kraften på riktig måte for å bli store på havvind både nasjonalt og internasjonalt. Industrien har høye forventninger og store planer, men Elly tror de må arbeide annerledes for å oppnå dette.

Episoden «Havvind: Hvordan blir fremtidens leverandørindustri?» hører du der du lytter på podkast.