Bærekraftambassadør: Derfor er CCS viktig - Hjort
Hva leter du etter?

Bærekraftambassadør: Derfor er CCS viktig

Idealist og realist er en viktig kombinasjon av egenskaper for å nå klimamålene. Vi snakker med Camilla Brox.

Hør episoden på Spotify ved å trykke her og på iTunes her
Energisk – en jusspodkast fra Hjort | Sesong 3 episode 12

CCS- kritikerne mener at karbonfangst- og lagring er å betrakte som et sidespor på veien til å nå klimamålene. Er det riktig å fokusere og prioritere CCS.

«Jeg tror ikke vi klarer å nå Prisavtalen uten å fange Co2»

Episodens ekspert er Camilla Brox

Vi er så heldige å ha bærekraftambassadør Camilla Brox som gjest i Energisk. Hun har gjort sin lidenskap til arbeid. Våren 2017 bestemte hun seg for å bidra til FN’s 17 bærekraftsmål om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Fakta

CO2-håndtering innebærer å fange, transportere og lagre CO2 fra for eksempel industriprosesser, kraftproduksjon eller produksjon av hydrogen. På engelsk brukes begrepet Carbon Capture and Storage (CCS) eller Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS). Kilde: Regeringen.no 

Å være en bærekraftambassadør

For Camilla handler bærekraft om å ta vare på mennesker, dyr og miljø. I tillegg er det en annen viktig dimensjon; økonomisk bærekraft. Hun bistår bedrifter og organisasjoner i å utvikle bærekraftige strategier, kartlegge mulighetene innenfor sirkulærøkonomi og grønne forretningsmodeller. Hun gjør dette blant annet gjennom Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (CCUS) og CCS-klynge på Øra og regionalt.

Øra Industriområde i Fredrikstad har tatt viktige skritt mot en sirkulærøkonomi. Her sitter flere bedrifter på en viktig kompetanse som bidrar til å løse dagnes utfordringer.

Camilla med mange flere, mener CCS er et viktig bidrag for å bremse global oppvarming. Ifølge det internasjonale energibyrået (IEA) kan CCS bidra med om lag 20 prosent av reduksjonen i CO2-utslipp som er nødvendig for å forhindre ukontrollert global oppvarming.

Vi tror du også kan like episoden med Steinar Eikaas, sjef for lavkarbonløsninger i Equinor. Her snakker vi om utviklingen av fangst og lagring av karbon. Les mer her.

Fakta

Øra-nettverket, NORSUS og NCCE er med i et senter for forskningsdrevet innovasjon knyttet til sirkulærøkonomi. EarthresQue-senteret har fått nærmere 100 millioner kroner fra Forskningsrådet over en periode på åtte år, og har med nettverk av bedrifter, kommuner og statlige etater fra hele Norge.

Du hører Energisk der du lytter på podkast

iTunes: Bærekraftambassadør: Derfor er CCS viktig
Spotify: Bærekraftambassadør: Derfor er CCS viktig

Vi hører gjerne fra deg!