Bærekraft: Bedrifters muligheter og risiko
Hva leter du etter?

Bærekraft: Bedrifters muligheter og risiko

Hvordan inkludere bærekraft i en virksomhetsmodell og -strategi? Vi snakker med Manager Partner i McKinsey Norge, Frithjof Norman Lund

Hør episoden på Spotify ved å trykke her og på iTunes her
Energisk – en jusspodkast fra Hjort | Sesong 3 episode 13

Med stor endringene i samfunnet, nye reguleringer og forbrukernes økende bevissthet, viser stadig flere studier at det er økonomisk gevinst i å implementere bærekraft i virksomhetsstrategien. Ikke bare bidrar det til å redusere negativt fotavtrykk, men kan også styrke konkurransekraft og omdømme, posisjonering i nye forretningsmuligheter, samt å bedre risikostyring.

Episoden ekspert er Frithjof Norman Lund

Det er mange faktorer å ta hensyn til, og enorme mengder informasjonen for å sikre riktig beslutningsgrunnlag. Dette har Frithjof Norman Lund, Managing Partner i McKinsey Norge, lang erfaring med.

Problemløsere

I denne episoden vil du få et innblikk i hvordan McKinsey arbeider og en forståelse av hvilke problemstillinger som gjør seg gjeldene i næringslivet. Frithjof ser at bedriftsledere ønsker å ta del i den grønne omstillingen, men hvor høyt bør ambisjonsnivået være?

«Det er en spennende tid å være rådgiver i. Det er trøkk i problemstillinger relatert til bærekraft, et høyt ambisjonsnivå og en vilje i Norge»

En viktig forutsetning for å lykkes med en forretningsstrategier er å etablere troverdige veikart, med både korte og langsiktige forbedringer frem mot endelig mål. Vi snakker med Frithjof om hvilke problemstillinger næringslivet ofte møter på, og hvor viktig det er både å analyser muligheter og risiko ved bærekraft.

Høye ambisjoner

Norge er på mange måter et fyrtårn i arbeidet med bærekraft. Bilparken hos norske forbrukere er et godt eksempel på dette, da både politikere, leverandører og næringsliv har gjort at det er attraktivt og lettvint å bruke el-bil.

McKinsey har gjennom sin klimaøkonomiske forskning sett at det er mulig å nå netto null i EU innen 2050, samtidig som man bevarer vekst og får flere arbeidsplasser. I rapporten «How the European Union could achieve net-zero emissions at net-zero cost”, skriver McKinsey at Norge har en mulighet til å nå målet på halve tiden, fordi Norge både har nær hundre prosent strøm fra fornybar kraft og fordi vi har en veldig høy elektrisitetsgrad.

Hvilke tiltak er mest effektive? Er det teknologiske eller juridiske hindre?

Vi hører gjerne fra deg!