Webinar: Tips om kapitalinvestering fra Hjort og Investinor - Hjort
Hva leter du etter?

Webinar: Tips om kapitalinvestering fra Hjort og Investinor

Onsdag, 17. juni
kl. 09.00 – 10.00

I slutten av mars bevilget regjeringen Investinor 1 milliard kroner til et nytt investeringsmandat. Onsdag 17. juni gjennomgår vi hva de nye investeringsmandatene i Investinor går ut på, samt hvordan din bedrift kan gå frem for å bli relevant for investeringer.

Rannveig Fadum, investeringsdirektør i Investinor, presenterer gjennomgang av Investinors investeringsverktøy. Fadum ledet blant annet utviklingen av presåkornordningen og oppstartlånet i tidligere jobb hos Innovasjon Norge. Hun har i en årrekke jobbet tett på økosystemet for kapital i tidlig fase og har et bredt nasjonalt nettverk.

Partner Sigve Braaten presenterer regjeringens siste skattetiltak for grundere- og oppstartsbedrifter som ble fremmet i det reviderte nasjonalbudsjett 12.mai og den nylige foreslått tiltakspakke fase 3.

Partner Pål Sverre Hernæs skal redegjøre for siste utvikling knyttet til brudd på opplysningsplikten i forbindelse med søknad om støtte etter kompensasjonsordningen.

Braaten er leder av Hjorts oppstartsteam og lang erfaring med bistand mot aktører involvert i oppstarts- og vekstselskaper knyttet til selskapsrett, transaksjoner og skatt/avgift. Hernæs har særlig kompetanse innen saker som gjelder økonomisk kriminalitet, som skattesvik og brudd på opplysningsplikt.

 

Meld deg på her.

Kontaktperson