To partneropprykk i Hjort - Hjort
Hva leter du etter?

To partneropprykk i Hjort

Med to nye partneropprykk styrker Hjort sin markedsposisjon innenfor fast eiendom og familie-, arve- og skifterett. Jan Gudmund Aanerud og Karen Margrethe Bugge rykker opp som partnere med virkning fra 1. januar 2022.

Jan Gudmund Aanerud og Karen Margrethe Bugge

Jan Gudmund Aanerud er spesialist innenfor fast eiendom, med spisskompetanse på kontraktsrett, tingsrett og plan- og bygningsrett. Han har over 20 års erfaring og har vært i Hjort siden 2008, i en periode der fast eiendom som juridisk fagfelt har vært gjennom en rivende utvikling. Aanerud har skrevet en rekke artikler i tilknytning til sitt fagområde, og er også en hyppig brukt foredragsholder i eiendomsbransjen.

«Fast eiendom er et sentralt satsingsområde i Hjort. De juridiske problemstillingene er ofte komplekse og sammensatte. Gjennom det teamet jeg er en del av, bistår vi gjennom hele prosessen fra tomteerverv, via planlegging- og byggefasen, til salg eller utleie av ferdigstilt prosjekt. Med et partnerteam som dekker både entreprise og fast eiendom står vi sterkere rustet til å håndtere våre klienters utfordringer og muligheter i årene som kommer», kommenterer Aanerud.

Karen Margrethe Bugge har spisskompetanse innenfor arverett og generasjonsskifte, et område som blir stadig mer aktuelt når store verdier skal fordeles til nye generasjoner. Bugge har blant annet erfaring som dommerfullmektig før hun ble ansatt i Hjort i 2011.

«I Hjort har vi et godt faglig og sosialt felleskap. Firmaet har vært igjennom en vesentlig fornyelse det siste året, samtidig som vi tar vare på våre lange tradisjoner. Jeg har et sterkt engasjement for familie- arv og skifte, og det er motiverende å være en del av et firma som er blant landets fremste på disse fagfeltene. Vi har fortsatt store ambisjoner om vekst, og det er engasjerende å få være en del av dette», sier Bugge i en kommentar.

Det anslås at det årlig overføres over 75 milliarder kroner i form av arv hvert eneste år. De største arveoppgjørene krever betydelig juridisk bistand, og Hjort er kjent som et av landets fremste firma innen arverett. Dette styrkes nå ytterligere med Bugge som ny partner.

«Vi er stolte av å ha et fagmiljø som kan utvikle sterke fagpersoner», sier Managing Partner Anne Marie Due. «Våre nye partnere har vært hos oss i en tid der vi har utviklet oss mye som firma. Fra å være mest kjent for prosedyre har vi utviklet oss til et forretningsadvokatfirma med spisskompetanse innenfor områder vi mener vil være viktige i fremtidens Norge», avslutter Due.

Med de nye opprykkene har Hjort 34 partnere. I oktober flyttet Hjort til nye lokaler i Universitetsgata 7, med juridisk fakultet og morgendagens jurister som nærmeste nabo.