Velkommen til Universitetsgata 1 - Hjort
Hva leter du etter?

Velkommen til Universitetsgata 1

18. oktober 2021 er en merkedag i Hjorts historie. Vi har flyttet fra Akersgata til Universitetsgata 1. I tillegg lanserer vi en ny visuell plattform som tydeliggjør firmaets identitet.

At vi flytter til Universitetsgata er ingen tilfeldighet. Vårt nye kontor er ikke bare en adresseendring, men sier noe om Hjorts kultur og identitet. Vi vil fortsatt ha tingretten, lagmannsretten og Høyesterett som nærmeste naboer. Vi sitter tett på det juridiske fakultetet og morgendagens advokater. Tullinkvartalet i sin helhet er fremtidsrettet og er Norges første fullskala ombruksbygg. Kvartalet innehar passasjer med gatekunst, restauranter, kaféer og møtesteder – dette gjør Tullin allerede til et attraktivt og viktig byrom for kultur- og næringslivet. At vi sitter akkurat her, understreker hvem vi i Hjort er.

Lokalet er skreddersydd til hvordan vi som et moderne advokatfirma arbeider. Vi kan invitere klienter inn til våre arbeidsrom og sammen arbeide over tid med prosjekter. Å være tett på klienten er for oss viktig fordi vi sammen kan skape mulighetsrom i innfløkte og kompliserte juridiske problemstillinger.

Anne Marie Due, Managing partner i Hjort

Internt har vi tilrettelagt for enkle og smarte samarbeidsmuligheter som vil effektivisere vår arbeidsmetodikk. Etter en tid med hjemmekontor, har det å skape sosiale treffpunkter på jobb vært ekstra viktig for oss. Vi tror dette både gir inspirasjon, motivasjon og arbeidsglede. Enkelt sagt har vi ambisjoner om å skape et godt sted å være!

Hjort er et av landets eldste advokatfirmaer og har vært del av store samfunnsendringer. Vi mener at dette gir våre klienter og samarbeidspartnere en fordel. For at vi skal løse samfunnsutfordringer vi i dag står overfor, må vi endre tankesett og handlingsmønster. Jussen her har en svært viktig funksjon. Vi tenker fremtidsrettet og strategisk samtidig som vi bruker vår erfaring for å bidra til endring. Våre fokusområder og våre advokaters kompetanse understreker dette.

Vi er et advokatfirma først og fremst for næringsliv og offentlig forvaltning, men vi har også tradisjonelle strafferettsoppdrag og oppdrag for private fordi vi mener det er en viktig del av vårt samfunnsansvar.

Vi ønsker deg velkommen til Universitetsgata 1.

Kontakt oss