Statsbudsjettspesial: Et kraft(ig) budsjett? | Hjort

Hva leter du etter?

Statsbudsjettspesial: Et kraft(ig) budsjett?

Energisk – en jusspodkast fra Hjort | Episode 4

Regjeringen foreslår å innføre grunnrenteskatt for vannkraft om til kontantstrømskatt, og dette er et viktig tema i episoden. Skatteekspert  Morten Fjermeros gjester Energisk, og forklarer hva vannkraftbeskatning er, samt hvordan forslaget kan påvirke energisektoren. I tillegg trekker vi frem budsjettvinnere, politiske merknader og økonomiske tiltak vi mener det er verdt å merke seg.

Energisk kan finner du på SpotifyiTunes og andre steder du hører podkast.

Fakta

Morten Fjermeros er partner i Hjort og har spisskompetanse på merverdiavgift og har inngående kunnskap om skattereglene for vannkraftindustrien. Han bistår med moms- og skattetvister og har jevnlig saker for norske domstoler, inkludert Høyesterett.

Episodens ekspert, Morten Fjermeros