Vindkraft I: Stortinget ber regjeringen om hva? | Hjort

Hva leter du etter?

Vindkraft I: Stortinget ber regjeringen om hva?

Energisk – en jusspodkast fra Hjort | Episode 2

Det kan virke som om alle snakker om vindkraft. I mediene, politikken, næringslivet og lokale samfunnslag debatteres fornybar energi. Som en av de raskest voksende energinæringene i verden, er vindkraft på land i ferd med å bli lønnsomt også uten grønne sertifikater. På vann spås havvind å bli Norges neste industrieventyr. Vindkraft berører mange aktører og reiser juridiske problemstillinger på tvers av fagområder. Energisk dedikerer derfor flere episoder til vindkraft.

I denne episoden tar et dypdykk i de forvaltningsrettslige sidene av vindkraftutbygging. Hva betyr egentlig et anmodningsvedtak? Kan man miste en konsesjon og hvem har hjemmel i lov? Til å besvare disse spørsmålene, på en oversiktlig og pedagogisk måte, kommer Kristian Brandt; ekspert innenfor forvaltningsrett, energirett og miljørett.

Energisk kan finner du på SpotifyiTunes og andre steder du hører podkast. God lytting!

Fakta

Kristian Brandt har lang erfaring og spisskompetanse innenfor forvaltningsrett, miljørett, granskning og compliance.

Episodens ekspert, Kristian Brandt