Seminar: Solkraft i storskala og til næring og by – hvilke rammer gjelder og hvilke utfordringer må løses? - Hjort
Hva leter du etter?

Seminar: Solkraft i storskala og til næring og by – hvilke rammer gjelder og hvilke utfordringer må løses?

Onsdag 16. november 2022
Kl. 16:00 – 18:00
Registrering fra kl. 16.00
Universitetsgata 7, 9. etasje

Solkraft er et stadig mer kostnadseffektivt alternativ for energiproduksjon for både kraftselskaper, andre bedrifter og privatpersoner. Tiltaket er også lite inngripende, særlig fordi anlegg kan etableres på eksisterende næringsbygg og uten nedbygging av landbruksareal. Hva kreves av offentlige tillatelser og godkjenninger for å etablere denne typen anlegg? Hva står i veien for effektiv utbygging?

På dette seminaret vil vi innlede med en oversikt over det regulatoriske rammeverket etter blant annet energiloven, plan- og bygningsloven, jordloven og konsesjonsloven. I tillegg vil Reguleringsmyndigheten for energi (RME) redegjøre for ulike problemstillinger vedrørende blant annet tilknytning til nett, regulering av plusskunder og deling av strøm med nabobygg.

Administrerende direktør i solkraftprodusenten Solgrid AS, Kristin Melsnes, vil dele praktisk erfaring fra selskapets utvikling av industrielle solkraftverk og synspunkter på videre utvikling av solkraft som en kraftressurs framover.

Seminaret er aktuelt for kraft- og nettselskaper og andre selskaper som ønsker å satse på utvikling av solenergi, for næringsdrivende og andre som vurderer å etablere solcelleanlegg for egne formål, på næringsbygg eller landbruksareal.

Medvirkere på seminaret er:

Seminaret er gratis. Det vil bli lett servering av mat og drikke i våre lokaler i forbindelse med seminaret.

Meld deg på