RuterTop pirat-app pålagt å stenge ned - Hjort
Hva leter du etter?

RuterTop pirat-app pålagt å stenge ned

Advokatfirmaet Hjort, ved Monica Syrdal og Petter Enholm, har bistått Ruter i sak mot personene som sto bak appen RuterTop, som siden våren 2020 har solgt ulovlige digitale kopier av Ruters billetter. Ruter ble tilkjent erstatning for tapte salgsinntekter på 3 700 000 kr, samt full dekning av sakens kostnader.

Bakmennene ble samtidig dømt til å stenge ned tjenesten, overlevere domenet ruter.top til Ruter og for fremtiden avstå fra å utvikle eller drifte tjenester som bryter med Ruters vilkår.

Dette er en prinsipielt viktig sak for Ruter, og viser at det nytter å forfølge aktører som bryter med Ruters vilkår og på urettmessig måte forsøker å tjene penger på våre transporttjenester», sier Svend Wandaas, juridisk seniorrådgiver hos Ruter.

Hjort har jobbet tett med Ruter i denne saken blant annet for å avdekke hvordan tjenesten har fungert og for å identifisere og stenge ned de nasjonale og internasjonale betalingsløsninger og annonseringstjenester RuterTop har benyttet for å skaffe seg inntekter. Nå har tingretten i Oslo også slått fast at denne tjenesten er ulovlig og at slik virksomhet er erstatningsbetingende.

For Hjort har dette vært en svært spennende oppdrag som har omfattet en rekke forskjellige fagområder. Det har vært nødvendig både med IKT-forståelse og god kunnskap om sikring av immaterielle rettigheter, også overfor internasjonale tjenesteleverandører som ruter.top benyttet seg av.

—-

Gjennom ti webinarer i Hjort-ukene 2020 presenterer vi aktuelle problemstillinger og gi juridiske oppdateringer som er relevante for deg og din virksomhet.

Onsdag 26. august kan du delta i Praktisk håndheving av immaterielle rettigheter mot piratkopier. I webinaret redegjør vi for utfordringene knyttet til import og salg av piratkopier, og hvilke rettslige virkemidler som kan og bør anvendes av næringslivet for å møte disse utfordringene.

Torsdag 27. august kan du delta i Hvordan lykkes med IKT-prosjekter? I webinaret går vi gjennom en rekke vanlige mekanismer i IKT-kontrakter og illustrerer hvordan disse kan og bør benyttes for å sikre god prosjektgjennomføring. Hvordan kan kontrakten fungere som et godt verktøy for prosjektgruppen, og hvordan kan partene innrette seg for å skape et godt samarbeid? Vi bruker rettspraksis for å belyse relevante og konkrete forhold.