Overtredelsesgebyr for misvisende illustrasjoner av boligprosjekt - Hjort
Hva leter du etter?

Overtredelsesgebyr for misvisende illustrasjoner av boligprosjekt

Forbrukertilsynet har ilagt både utbygger og eiendomsmegler overtredelsesgebyr etter markedsføringsloven for villedende bruk av illustrasjoner i markedsføringen av et boligprosjekt.

At tilsynet velger å benytte sin nye kompetanse til å ilegge gebyrer uten forutgående forbudsvedtak i nettopp denne type sak, er et klart signal til boligutbyggere og meglere om å sørge for at markedsføring av boliger gir et korrekt og representativt inntrykk av boligen og dets omgivelser.

I det aktuelle prosjektet var deler av nabobebyggelse, strømstolper og utsiktsforstyrrende trær utelatt i illustrasjoner inntatt i omtalen av prosjektet på egne nettsider og Finn.no. Markedsføringen ga ifølge Forbrukertilsynet et feilaktig inntrykk av nærområdet, og var dermed egnet til å villede forbrukerne om prosjektets utsikt og omgivelser i strid med markedsføringslovens regler om villedende og urimelig handelspraksis. Utbygger og megler ble ilagt gebyrer på henholdsvis kr 150 000 og kr 125 000.

Forbrukertilsynet presiserer at utbyggerselskaper har et selvstendig ansvar for å undersøke at den markedsføringen de benytter, er i samsvar med loven. Dette ansvaret gjelder uavhengig om de har benyttet underleverandører, herunder meglere og bildebyåer, for å utarbeide markedsmateriellet.

At bildene til dels var merket som illustrasjoner, hadde ifølge Forbrukertilsynet begrenset betydning all den tid det ikke var noen usikkerhet om de elementene som var utelatt i den aktuelle saken.

Forbrukertilsynet mente også at overtredelsen var av kvalifisert art fordi de antok det ville være betydelig prisforskjell mellom boligene slik de var fremstilt og slik de ville være i virkeligheten. Vedtakene presiserer at det stilles særlig strenge krav til saklig og fyldig informasjon i markedsføring av boliger under oppføring fordi forbrukeren ikke kan besiktige selve boligen, og oftere kjøper prosjekterte boliger uten å dra på visning. Det ble i denne forbindelse også vist manglende etterlevelse av Bransjenormen for markedsføring av bolig.

Det som er mest tvilsomt med vedtakene, er Forbrukertilsynets vide tolking av transaksjonsbegrepet i markedsføringsloven. Mens en beslutning om å kjøpe bolig klart nok faller innenfor, er det mer overraskende at Forbrukertilsynet også mener at det å laste ned salgsoppgave eller navigere videre fra en boligannonse er en «økonomisk beslutning» i markedsføringslovens forstand. Vedtaket er ikke endelig og kan påklages til Markedsrådet.