Emilie Austad - Hjort
Hva leter du etter?

Emilie Austad

Advokatfullmektig

Emilie Austad arbeider hovedsakelig med strafferett, hvor hun bistår som forsvarer for både private klienter og foretak. Hun bistår i økonomiske og alminnelige straffesaker.

Emilie har spesialisert seg innenfor foretaksstraff, og skrev masteroppgave med tittelen «Krav til subjektiv skyld ved ileggelse av foretaksstraff». Hun vant også ELSA Oslo sin regionale prosedyrekonkurranse i 2019, som tar for seg emner som EØS-rett, fast eiendoms rettsforhold og menneskerettigheter.

2023
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort
2022
Skrivestipendiat, Advokatfirmaet Hjort
2022
Trainee, Advokatfirmaet Hjort og Advokatfirmaet Wiersholm AS
2020
Studentsekretær, Advokatfirmaet Wiersholm AS
Utdanning
2022
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2019
Vinner av ELSA sin regionale prosedyrekonkurranse