Manuduksjon i strafferett og straffeprosess - Hjort
Hva leter du etter?

Manuduksjon i strafferett og straffeprosess

Torsdag 23. mai 2024
Kl. 16.00 – 18.00
Universitetsgata 1, 0164 Oslo
Mat og registrering fra kl. 15:30

Velkommen til manuduksjon i strafferett og straffeprosess.

Manuduksjonen holdes av Mikkel Toft Gimse og Emilie Austad.

Forelesningen tar utgangspunkt i en praktikumsoppgave som sendes deltakerne ca. en uke før arrangementet. Manuduksjonen legges opp som en diskusjon mellom studentene, styrt og veiledet av oss. Dere får derfor mest ut av manuduksjonen hvis dere leser oppgaven i forkant. Forelesningen vil behandle både materielle spørsmål og oppgaveteknikk.

Enkel servering i forkant av det faglige programmet.

Begrenset antall plasser.