Aleksander Bergby Henriksen - Hjort
Hva leter du etter?

Aleksander Bergby Henriksen

Senioradvokat

Aleksander Bergby Henriksen har særlig kompetanse innen entreprise og offentlige anskaffelser, samt sivilrettslig prosedyre.

Innen entreprise bistår han både rådgivere, byggherrer og entreprenører med rådgivning og tvisteløsning i forbindelse med bygg- og anleggsprosjekter. Han har erfaring fra bistand fra alle faser av et prosjekt. Dette innebærer bistand i forbindelse med planlegging og gjennomføringen av prosjektet, samt tvister i forbindelse med sluttoppgjøret.

Innen offentlige anskaffelser bistår Aleksander både oppdragsgivere og leverandører underveis i anskaffelsesprosessen, og i forbindelse med tvister. Han har bred erfaring med rådgivning under anskaffelsesprosessen knyttet til planleggingsfasen, prekvalifiseringsfasen, tilbudsfasen, i forhandlinger og i klageprosessen. I tillegg har han erfaringer med prosessoppdrag både for KOFA og for de ordinære domstolene.

Aleksander har erfaring fra flere ulike typer anskaffelser, herunder vare- og tjenestekontrakter, bygg- og anleggskontrakter, samt konsesjonskontrakter. Han har også særlig kompetanse innen anskaffelser som følger forsyningsforskriften.

 

Arbeidserfaring
2023
Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort
2021
2023
Advokat, Advokatfirmaet Hjort
2019
2021
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort
2019
Stipendiat, Advokatfirmaet Hjort
2018
Trainee, Advokatfirmaet Selmer
2017
2019
Kveldssekretær, Advokatfirmaet Hjort
2016
2017
Resepsjonsavløser, Advokatfirmaet Hjort
Utdanning
2021
Advokatbevilling
2014
2019
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
Medlemskap / tillitsverv

Den Norske Advokatforening

Han er anbefalt av The Legal 500 i kategoriene Public Procurement og Construction.