Aleksander Bergby Henriksen - Hjort
Hva leter du etter?

Aleksander Bergby Henriksen

Advokat

Aleksander Bergby Henriksen har særlig kompetanse innen entreprise og offentlige anskaffelser, samt sivilrettslig prosedyre.

Innen entreprise bistår han både rådgivere, byggherrer og entreprenører knyttet rådgivning og tvist i forbindelse med bygg- og anleggsprosjekter. Han har erfaring fra bistand fra alle faser av et prosjekt. Dette innebærer bistand i forbindelse med planlegging og gjennomføringen av prosjektet, samt tvister i forbindelse med sluttoppgjøret.

Innen offentlige anskaffelser bistår han både oppdragsgivere og leverandører underveis i anskaffelsesprosessen og i forbindelse med tvister. Han har bred erfaring med rådgivning under anskaffelsesprosessen knyttet til planleggingsfasen, prekvalifiseringsfasen, tilbudsfasen, i forhandlinger og i klageprosessen. I tillegg har han erfaringer med prosessoppdrag både for KOFA og for de ordinære domstolene.

Aleksander har erfaring fra flere ulike typer anskaffelser, herunder vare- og tjenestekontrakter, bygg- og anleggskontrakter, samt konsesjonskontrakter. I tillegg har han særlig kompetanse innen anskaffelser som følger forsyningsforskriften.

Arbeidserfaring
2021
Ansatt advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2019
2021
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort DA
2019
Stipendiat, Advokatfirmaet Hjort DA
2018
Trainee, Advokatfirmaet Selmer DA
2017
2019
Kveldssekretær, Advokatfirmaet Hjort DA
2016
2017
Resepsjonsavløser, Advokatfirmaet Hjort DA
Utdanning
2014
2019
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
Medlemskap / tillitsverv

Den Norske Advokatforening