Frokostseminar | Byggherrens kvantitative endringskompetanse – Den såkalte 15%-regelen - Hjort
Hva leter du etter?

Frokostseminar | Byggherrens kvantitative endringskompetanse – Den såkalte 15%-regelen

Start dagen med ny kunnskap og ferske perspektiver! Hjorts entrepriseavdeling inviterer deg til et frokostseminar om hvordan NS’enes såkalte 15%-regel skal forstås. Borgarting lagmannsrett avsa 23. april en dom med uttalelser om bestemmelsen, som fremstår å gjøre bestemmelsen til justeringsregel, og ikke en regel som kun gir entreprenøren rett til å stanse sine arbeider. Vi ser nærmere på de ulike måtene bestemmelsen kan forstås på, hva ulike domstoler mener om dette og kommer også med anbefalinger om hvordan oppdragsgivere og oppdragstakere bør forholde seg til bestemmelsen mens vi venter på en endelig rettslig avklaring.

15%-regelen har stor praktisk betydning i større entrepriser og Borgarting lagmannsretts dom av 23. april 2024 synes å innebære en utvikling fra tidligere rettspraksis. I lys av den rettslige uavklarte situasjonen, ønsker vi å belyse de ulike tolkningsspørsmålene, mulige løsninger og domspraksis knyttet til 15%-regelen.

Det vil også bli satt av tid til innspill og diskusjon blant deltakerne. Dette er en unik mulighet til å få faglig påfyll, nettverke og diskutere aktuelle problemstillinger med bransjekolleger.

Registrer deg for å sikre din plass til frokostseminaret og bli med på en trivelig bygge- og entrepriserettsprat hos oss!

Vi ser frem til en engasjerende og informativ morgen sammen med dere!

Meld deg på