Konkurransetilsynet skaper usikkerhet for oppstartsselskaper - Hjort
Hva leter du etter?

Konkurransetilsynet skaper usikkerhet for oppstartsselskaper

Konkurransemyndighetene har vært lite opptatt av oppkjøp av oppstartsselskaper. Det kan være i ferd med å endre seg – og kan gjøre det mindre attraktivt å starte og investere i nye bedrifter.

Storebrand meldte nylig at de kjøper investeringsappen Kron. Både Schibsted og DNB har de siste årene kjøpt raskt voksende utfordrere i form av Nettbil og Sbanken.

Selskaper med begrenset omsetning eller små markedsandeler er blitt ansett å ha mindre betydning for konkurransen. I de senere år har dette snudd. Konkurransetilsynet har vist økt villighet til å stanse kjøp av oppstartsselskaper.

Den endrede praksisen skaper usikkerhet for oppstartsselskaper som lanseres med et mål om å selge virksomheten en dag. Det kan få store konsekvenser, og oppleves som inngripende, å ikke få lov til å selge egen virksomhet når man vil eller til den kjøperen man selv ønsker.

Utviklingen har vist at i raskt voksende markeder kan oppstartsselskaper få større betydning for konkurransen enn tidligere antatt. Dette gjelder særlig digitale markeder. Da Facebook kjøpte Instagram i 2012, hadde selskapet 35 ansatte og ingen omsetning. Bak skjulte det seg imidlertid en enorm brukervekst som tilsa at selskapet kunne bli en viktig brikke i markedet fremover, hvilket gjorde Instagram til et attraktivt selskap for Facebook.

Konkurransemyndighetene er bekymret for en utvikling der større aktører kjøper utfordrerne sine for enten å legge ned driften eller inkorporere den i virksomheten til erstatning for egen innovasjon. Dominerende aktører kan få så mye makt at det i realiteten ikke er rom for andre selskaper. Faren for dette er særlig relevant i markeder med nettverkseffekter hvor selskapenes posisjon styrkes jo flere kunder de har.

«Det vil være mindre aktuelt å selge bilen din på en konkurrerende plattform dersom majoriteten av kjøperne befinner seg på Finn.no.»

Et eksempel på en aktør som blir mer attraktiv for både kjøpere og selgere i takt med økende brukertall er markedsplassen Finn.no. Det vil være mindre aktuelt å selge bilen din på en konkurrerende plattform dersom majoriteten av kjøperne befinner seg på Finn.no.

Konkurransetilsynet grep for første gang inn mot kjøp av et oppstartsselskap i 2020, da Schibsted kjøpte utfordreren Nettbil. Det er også første gang tilsynet stanset en transaksjon som allerede var gjennomført.

Europakommisjonen grep nylig inn mot en allerede gjennomført transaksjon, i forbindelse med teknologigiganten Illuminas kjøp av oppstartsselskapet Grail, som utvikler blodprøver for tidlig oppdagelse av kreft.

I USA har Federal Trade Commission varslet inngrep mot Facebooks oppkjøp av den virtuelle fitnessappen Within Unlimited og også innledet en prosess for å skille ut Instagram og Whatsapp fra Facebook.

Reversering av allerede inngåtte transaksjoner oppleves svært inngripende for selskapene det gjelder. For disse selskapene kan tid- og ressurskrevende prosesser opp mot konkurransemyndighetene gi store negative virkninger.

Vedtaket i Schibsted/Nettbil ble opphevet av lagmannsretten og er nå anket til Høyesterett, som ventes å avgjøre saken neste år. Når saken endelig avgjøres, vil det være over tre år siden oppkjøpsavtalen mellom partene ble inngått. Partene har da stått i en usikker situasjon tilsvarende lenge.

Inngrep vil også kunne få betydning for investeringsviljen i markedene det gjelder. Dersom praksisen gjør det mindre attraktivt å starte opp og investere i nye selskaper, risikerer den å skade innovasjonen som Konkurransetilsynet søker å beskytte.

Tilsynsmyndighetenes utfordring er å stake ut en kurs som er tilstrekkelig forutsigbar for markedsaktørene, og som ikke gjør det mindre attraktivt å investere i ny virksomhet.

Dette innlegget ble først publisert i DN.