Høstseminar i arbeidsrett 2023 - Hjort
Hva leter du etter?

Høstseminar i arbeidsrett 2023

Våre anerkjente arbeidslivsadvokater inviterer til seminar.
Torsdag 14. september
kl 12:00-16:15
Registrering fra kl. 11:45

Arbeidstakere stiller stadig høyere krav til hvordan arbeidsgivere opptrer og ivaretar deres interesser. Dagens arbeidsliv preges av at mennesker og begivenheter må håndteres riktig, slik at man unngår feil som kan få alvorlige konsekvenser for både renommé og lønnsomhet.

Seminaret vil ta for seg nyheter innenfor arbeidsretten, håndtering av ansatte som ikke fungerer, erfaring med de innskjerpede innleiereglene og nye plikter ved omstilling i konsernforhold fra 1. januar 2024 – særlig om praktisering av fortrinnsrett. For mer informasjon, les programmet under.

Seminaret koster 1200 kr per deltaker, påmelding er bindende. Begrenset antall plasser.

Meld deg på her.

Program

11.45 – 12.00

Kaffe og registrering

12.00 - 13.00

Nyheter i rettsutviklingen

Ved partnerne Christopher Hansteen og Alex Borch

Vi gjennomgår nyheter i rettsutviklingen på arbeidsrettens område – både lov og rettspraksis.

13.00-13.15

Pause

13.15 – 14:00

Håndtering av ansatte som ikke fungerer

Ved partner Einar Engh og senioradvokat Tor-Børge Bendiksen

Arbeidstakere stiller stadig høyere krav til ansatte og hvordan de ivaretar arbeidsgivers interesser. Dagens arbeidsliv preges av at mennesker og begivenheter må håndteres riktig, slik at man unngår feil som kan få alvorlige konsekvenser for både renommé og lønnsomhet. Det er derfor viktig å ha en god saksbehandling når arbeidsgiver skal følge opp, veilede og eventuelt si opp ansatte som ikke fungerer tilfredsstillende.

14.00 – 14.15

Pause

14.15 – 15.15

Erfaring med de innskjerpede innleiereglene

 

Ved partnerne Jens Kristian Johansen og Claude A. Lenth

Fra 1. april 2023 gjelder nye regler om innleie fra bemanningsforetak. De nye reglene innebærer en betydelig innstramming i adgangen til å leie inn arbeidskraft og endrede regler for hva en tjenesteleveranse er. Reglene medfører at alle virksomheter må gjennomgå sine innleie evt. utleieavtaler av arbeidskraft. Videre er det enkelte unntak fra reglene. Vi har nå praktisert disse nye reglene i flere måneder og vi gjennomgår hvilke erfaringer vi har gjort oss i denne perioden.

15.15 - 15.30

Pause

15.30 – 16.15

Nye plikter ved omstilling i konsernforhold fra 1. januar 2024 – særlig om praktisering av fortrinnsrett

 

Ved partner Anne Marie Due og advokat Sunniva Jacobsen Øyen

Arbeidsgivere som skal gjennomføre nedbemanning vil få utvidede plikter fra og med 1. januar 2024 ifm. å tilby ledig arbeid andre steder i virksomheten til ansatte som står i fare for å bli sagt opp på grunn av nedbemanning. Vi gjennomgår hvordan arbeidsgivere skal oppfylle disse nye pliktene.

16.15 - utover

Drikke og tapas