Hjortreise med Emilie Austad - Hjort
Hva leter du etter?

Hjortreise med Emilie Austad

Vinteren 2023 startet Emilie Austad som advokatfullmektig i Hjorts avdeling for strafferett.

Moss background picture of Hjort lawyer

Vi ble først kjent med Emilie i forbindelse med ELSAs prosedyrekonkurranse. Etter å ha gått seirende ut av prosedyrekonkurransen, startet hennes Hjort-karriere i strafferettsavdelingen som trainee. Høsten 2022 hadde Emilie skriveplass hos oss, mens hun skrev masteroppgaven, og i 2023 ble hun fullmektig på huset. I den sammenheng tok vi en prat med henne om reisen dit og hvorfor hun valgte nettopp Hjort.

 

Hvorfor valgte du å bli fullmektig i nettopp Hjort?

Av mange grunner!

Først og fremst må jeg trekke frem det utrolig gode arbeidsmiljøet. Hos Hjort blir man inkludert fra dag en, og det er alltid god stemning på kontoret. Store deler av hverdagen tilbringes på jobb, og for meg er det da kjempeviktig med gode kolleger – og dette får jeg virkelig hos Hjort.

Jeg må og trekke frem det faglige nivået som en viktig faktor. Det jobber utrolig mange dyktige folk hos Hjort som jeg gleder meg til å arbeide sammen med. Jeg har og inntrykk av at man tidlig får ansvar og utfordringer, og dette tror jeg bidrar til at man ikke forsvinner som en i mengden.

Du har tidligere vunnet ELSAs prosedyrekonkurranse. Hva lærer man av å delta i denne konkurransen?

Først og fremst vil jeg anbefale alle å delta på en prosedyrekonkurranse!

Jusstudiet består i stor grad av skriftlige vurderinger, og det er lite fokus på muntlig argumentasjon. Som jurist og advokat er det viktig også å kunne argumentere og formulere seg godt muntlig, og dette får man absolutt testet gjennom ELSAs prosedyrekonkurranse.

Deltakelsen gir også en smakebit på livet som prosedyreadvokat, og jeg fikk hvert fall bekreftet at jeg ønsket å arbeide med et fagområde hvor man får mulighet til å gå mye i retten. I tillegg henter ELSA inn dommere fra øverste hylle, og det er utrolig gøy å få tilbakemeldinger fra så dyktige folk!

Jusstudiet består i stor grad av skriftlige vurderinger, og det er lite fokus på muntlig argumentasjon. Som jurist og advokat er det viktig også å kunne argumentere og formulere seg godt muntlig, og dette får man absolutt testet gjennom ELSAs prosedyrekonkurranse.

Som vinner av prosedyrekonkurransen fikk du traineeopphold hos Hjort. Hvordan opplevde du denne perioden?

Som trainee hos Hjort får man mulighet til å bistå med mange spennende oppgaver på tvers av ulike fagfelt. Jeg var tilknyttet avdelingen for strafferett, men fikk også prøvd meg på oppgaver fra andre avdelinger. I tillegg må jeg trekke frem at Hjort er flinke til å gi traineene meningsfulle og utfordrende oppgaver, noe som gjorde at jeg lærte utrolig masse på de fire ukene jeg tilbrakte hos Hjort. Jeg fikk også mulighet til å være med på både fengslingsmøter og en rettssak, og følte jeg fikk et lite innblikk i hverdagen som advokat. Som trainee i Hjort blir man også inkludert i alt det sosiale som skjer i firmaet.

Jeg vil virkelig anbefale alle å søke traineeopphold hos Hjort!

I tillegg må jeg trekke frem at Hjort er flinke til å gi traineene meningsfulle og utfordrende oppgaver, noe som gjorde at jeg lærte utrolig masse på de fire ukene jeg tilbrakte hos Hjort.

Du har også hatt skriveplass hos Hjort under masteroppgaven. Hvilke fordeler har du hatt av det?

Skriveplassen hos Hjort har gitt store fordeler, både faglig, praktisk og sosialt.

For det første har det vært en stor fordel å ha så mange utrolig dyktige folk rundt meg underveis i prosessen. Disse har bidratt med sin faglige kunnskap, og har vært tilgjengelig for å diskutere de problemstillingene som oppsto i skriveprosessen.

Som stipendiat hos Hjort får man eget kontor og tilgang til alle nødvendige fasiliteter, noe som gjør masterskrivingen mye lettere. For min del bidro dette til å opprettholde en god rutine underveis i semesteret. Man har også tilgang på Hjorts bibliotek, og alle e-ressurser man måtte trenge.

Til slutt må jeg fremheve at det å være en del av et stort sosialt miljø mens man skriver master er helt fantastisk. Masteren er i utgangspunktet et veldig ensomt arbeid, men som stipendiat får man mulighet til å bli med på alle sosiale arrangementer. For min del gjorde dette at jeg stort sett holdt oppe humøret underveis i hele semesteret!

Som stipendiat hos Hjort får man eget kontor og tilgang til alle nødvendige fasiliteter, noe som gjør masterskrivingen mye lettere. For min del bidro dette til å opprettholde en god rutine underveis i semesteret.

Og nå venter oppgaver som fullmektig innen strafferett. Hvorfor akkurat dette fagfeltet?

Jeg har alltid vært nysgjerrig på dette fagområdet, og syntes både straff og prosess var særlig spennende på studiet. Som trainee hos Hjort fikk jeg et innblikk i hvordan livet som strafferettsadvokat er i praksis, og fikk bekreftet at det var dette fagområdet jeg ønsket å arbeide innenfor.

Mitt inntrykk er at man som strafferettsadvokat har en spennende hverdag, med veldig varierte arbeidsoppgaver. Videre er spennet i saker svært stort, og man får utfordret seg på mange ulike sakskomplekser.

Til slutt må jeg fremheve de utrolige dyktige og hyggelige folkene som arbeider hos Hjort sin straffeavdeling. Dette er folk jeg virkelig ser opp til, og gleder meg til å lære masse av i tiden fremover!

Vil du lese mer om Hjorts studenttilbud?