Havvind: Er det mulig å nå 2030 målene? - Hjort
Hva leter du etter?

Havvind: Er det mulig å nå 2030 målene?

Hvordan foregår utviklingen, og kommer vi til nå målene som er satt for fremtiden? Vi snakker med Ivar Slengsol i TGS ASA.

Hør episoden på Spotify ved å trykke her og på iTunes her
Energisk – en jusspodkast fra Hjort | Sesong 5

Tall fra 2021 viste en stor vekst i omsetningen for leverandørindustrien innen havvind, med en øking på 55% fra 2020. I denne episoden snakker vi blant annet mulighetene og utfordringene havvindbransjen står overfor.

Episodens ekspert er Ivar Slengesol

Ivar Slengesol har mer enn 15 års erfaring med havvind, og kan vise til ledererfaring fra blant annet Shell og Verdensbanken. I dag jobber han i TGS ASA, som satser på datainnsamling og -behandling innenfor energisektoren. Bedriften har i dag en av verdens største seismikkbibliotek, som brukes i prosjekt- og utviklingsfasen av havvind.

Utvikling av havvind

Til nå har mye av fokuset vært på havvindteknologien, for å gjøre lønnsomheten større. I dag kan turbinene være 260 meter over havoverflaten, og ha en produksjon på 14 MW. Sammenlignet med tidligere er vindturbinene syv ganger mer effektive. I Norge er det begrenset med steder å ha bunnfaste prosjekter, og de flytende prosjektene er dermed løsningen fremover.

I de fleste land identifiserer myndighetene egnede områder som de tildeler gjennom en tildelingsprosess, en form for auksjon. Etter tildelingsprosessen tar det ofte flere år før prosjektet produserer strøm. Ivar mener et realistisk mål for utbyggerne vil være å redusere utviklingstiden til cirka fem år. For å redusere utviklingstiden er det behov for mer rasjonelle prosesser, samt tidligere innsamling av data. Data om for eksempel vind, havbunnen og miljøkonsekvenser må også gjøres tilgjengelig i en tidligere fase.

Store summer for tildeling av område

Flere aktører vil i dag ikke gå inn i de rene auksjonsporsessene, fordi økonomien i prosjektet blir skviset. Når ledende aktører ikke vil bli med i rundene, mener Ivar det er på tide med en gjennomgang. Kan løsningen være tildelingsprosesser med et tak, hvor kvalitative kriterier vil spille en større rolle?

Havvindbransjen for Norge i 2040

Fra 2020 til 2021 så man en unormal positiv vekst i omsetning innen leverandørindustrien, på hele 55%. Dette ga en total omsetning på 29 milliarder kroner. Hvor er vi om 20 år fra i dag? Ivar mener man burde se spørsmålet separat fra leverandør- og utviklingssiden.

Målet innen utvikling er en produksjon på 30 GW innen 2040. Etter Ivars tolkning av foreliggende data vil ikke Norge ha mer enn fire til seks GW i drift eller under utbygging, innen 2035. Dette uttrykker at det må skje et taktskifte. Det behøves mer ressurser til flere utbygginger.

På leverandørsiden er Ivar optimistisk. Markedet har stor dynamikk, og norske leverandører har vist seg konkurransedyktige. Omsetningen på 29 milliarder kroner er likevel et stykke unna 368 milliarder kroner, som leverandørindustrien innen olje og gass kunne vise til. Ivar sier gapet trolig aldri vil bli helt dekket. Likevel mener han at omsetningen på havvind vil øke til mellom 50 og 100 milliarder, og bli en av landets største eksportindustrier i et 10-20 års perspektiv. Ivar ønsker mer ressurser på det regulatoriske, slik at ambisjoner kan bli omsatt i handling.

Havvind: Er det mulig å nå 2030 målene? (40 min) Energisk – en jusspodkast fra Hjort