Energi og miljø

Miljø

Hjorts advokater gir råd om hvordan virksomheter bør innrette seg til miljørettslige krav og har solid erfaring med å behandle slike saker i retten. Våre advokater bistår også regelmessig offentlige myndigheter i miljørelaterte spørsmål.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vi bistår blant annet i saker om miljøkriminalitet, forurensning, avfallshåndtering, klimarett og utslippskvoter, konsekvensutredning og rovdyrforvaltning, sikring av friluftsområder og spørsmål knyttet til allemannsretten.

Utbygging av fornybar kraft

Miljølovgivningen er sentral for alle som vil utnytte naturresurser i Norge. Miljøvilkår vil være særlig sentralt i forbindelse med behandlingen av de over 400 vassdragsreguleringskonsesjonene som kan tas til behandling i årene fremover. Disse sakene illustrere også at bruk og vern ofte vanskelige hensyn å balansere.

Siste saker om Miljø

Omstridt vegutbygging stanset av saksbehandlingsfeil