Den skjulte klimakjempen - Hjort
Hva leter du etter?

Den skjulte klimakjempen

Bygg- og eiendomssektoren har et stort potensial for å redusere egne klimagassutslipp, og har en sentral posisjon til å påvirke hvordan ressursene forvaltes og driftes gjennom sin rolle som bestiller og byggherre. Vi snakker med Naomi Ichihara Røkkum, daglig leder i Construction City Cluster.

Konkretiserer bærekraft

Naomi Ichihara Røkkum har tidligere vært fagsjef for næringspolitikk og kommunikasjon i Norsk Eiendom. Her har hun blant annet vært ansvarlig for å utvikle eiendomsbransjens bærekraftstrategi. Videre har Røkkum lang fartstid i politikken. Hun møter for tiden som vararepresentant på Stortinget, og har tidligere vært politisk rådgiver for klima- og miljøminister. I dag leder hun Norges første næringsklynge for bygg, anlegg- og eiendomsbransjen.

Bransjen ved Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom har utarbeidet flere strakstiltak for hvordan de skal jobbe med bærekraft. Veikartet viser en bransje som stiller krav og følger opp.
Regelverket er en viktig faktor for å lykkes med en grønn omstilling. Hvordan blir jussen brukt hensiktsmessig som både pisk og gulrot?

 

Samspillkontrakter

Klynge-medlemmene i Construction City Cluster øker. Det er en god sammensetning av ulike aktører i bransjen som sammen finner gode løsninger. Kunnskapshullene mellom entreprenør og drift må tettes for å senke klimautslipp.
Construction City Cluster har tatt initiativ til og har utviklet en mal som er ment å bidra til mer verdiskapning og til en mindre konfliktgenererende bransjetilstand gjennom samspill. Harald Fosse har hatt en sentral rolle. Samspillskontrakter innebærer en integrert organisering mellom byggherrens og entreprenørens prosjektorganisasjoner i anledning byggeprosjektet. Det er prosjektets beste som står i sentrum, og konseptet forutsetter at det er menneskene i prosjektet som er nøkkelen til å finne gode løsninger.

Vi hører gjerne fra deg!