Vindkraft på land: Evig dårlig rykte? - Hjort
Hva leter du etter?

Vindkraft på land: Evig dårlig rykte?

Hva er status på vindkraft, hva er utfordringene og ikke minst – hva er de positive sidene? Vi snakker med «vindmøllesjefen», Åslaug Haga.

Hør episoden på Spotify ved å trykke her og på iTunes her
Energisk – en jusspodkast fra Hjort | Sesong 3 

Et tilbakevendende tema i Energisk er hvordan vi skal nå Parisavtalen innen 2030. Tilgang på fornybar energi er en forutsetning både for å løse klimaproblemene og for å utvikle ny industri. Med fallende kostnader og økende CO2-priser, er vindkraft blitt en stadig mer konkurransedyktig energikilde som kan bygges uten økonomisk støtte. I denne episoden vil du lære mer om vindkraft på land av øverste leder i NORWEA, Norges største vindkraftorganisasjon.

Episodens ekspert er Åslaug Haga

Åslaug Haga har hatt en lang karriere i politikken, blant annet som olje- og energiminister. Etter tiden som politiker har hun blant annet arbeidet som generalsekretær i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, direktør i Global Crop Diversity Trust og bodd i utlandet i flere år og jobbet for FN. I februar i år ble hun øverste leder i vindkraftorganisasjonen Norwea.

Status quo

Norge har noen av Europas beste vindressurser. I stortingsmelding 25 (2015–2016) «Kraft til endring» ønsker Regjeringen å legge til rette for langsiktig utvikling av lønnsom vindkraft i Norge.

I dag har Norge et kraftsystem dominert av fleksibel vannkraft. Vann- og vindkraft samspiller svært godt, ettersom vi kan spare vann i magasinene når det er gode vindforhold, og utnytte vannkraften vår når det ikke blåser. I tillegg er fornybar energi en etterspurt handelsvare som skaffer Norge gode inntekter.

Konfliktfylt tema

Det er ikke til å legge skjult på at vindmøller på land har vært omdiskutert. Både støy, lysforurensing og inngrep i naturen påvirker miljøet rundt vindkraftanlegg. Å bygge ut vindkraftanlegg krever også en god infrastruktur, som igjen påvirker utbyggingsprosessen, lokalsamfunnet og miljøet.

Vindmøller er likefullt et viktig gode til samfunnet, og en viktig forutsetning for å nå klimamålene. Hvordan kan man gjøre vindkraft på land mer attraktivt for lokalsamfunnet?

I denne episoden får du et innblikk i hva tidligere prosesser har lært oss og hvordan vi best kan ta vare på både mennesker og miljøet ved både utbygging og drift av vindmøller på land. Sentrale temaer er hvordan optimalisere konsesjonsregelverket og besvare produksjonsavgiftspørsmålet på en god måte slik at prosjektene oppnår lokal forankring.

Miljøavtrykk er og forblir en svært viktig faktor. Hvor skal vi verne om naturen når vi planlegger infrastrukturen, og hvordan revegetere og søre for at mangfoldet blir ivaretatt i etterkant av en utbygging?

Episoden gir oversikt over de ulike aktørene i bransjen. Energisk spør hvem som skal ta ansvaret. Er det utbyggerne, eieren eller myndighetene? Vi er også innom temaer som utenlandske investorer – som vi er helt avhengig av, men som Norewa ønsker å få et ansikt på slik at investorer fra både inn- og utland er synlige i vertskommunene.

Energisk hører du i din podkastapp

Episoden er tilgjengelig der du hører podkast. Direktelenke finner du her:

Spotify: Vindkraft på land: Evig dårlig rykte?
iTunes: Vindkraft på land: Evig dårlig rykte?