Webinar: Optimal gjennomføring av boligutviklingsprosjekter - Hjort
Hva leter du etter?

Webinar: Optimal gjennomføring av boligutviklingsprosjekter

Eiendomsutviklere møter en rekke utfordringer i forbindelse med utvikling av boligprosjekter. Kommuner stiller rekkefølgekrav og ilegger veipålegg med betydning for fremdrift og tidspunkt for realisering av verdier. Riktig håndtering av skatt og merverdiavgift kan være avgjørende for lønnsomheten i prosjektet.

På webinaret forteller vi om hvordan boligutviklingsprosjekter best bør organiseres med tanke på selskapsrett, skatt og avgift, samt rammene for kommunenes adgang til å stille rekkefølgekrav og ilegge veipålegg i lys av siste rettsutvikling.

Seminaret retter seg både mot eiendomsutviklere og de som arbeider med kommersiell eiendomsutvikling i kommuner.

Hjort er fullservice tilbyder av juridiske tjenester til eiendomsutviklere, og har spesialister innenfor plan- og bygningsrett, servitutter og rettigheter knyttet til grunn, festeavtaler tingsrett, eiendomsrett, selskapsrett, samt skatt, avgift og transaksjoner.

Sigve Braaten er spesialisert i selskapsrett, transaksjoner samt skatt og avgift. Sigve bistår en rekke private og offentlige aktører med planlegging, gjennomføring og realisasjon av eiendomsutviklings- og transformasjonsprosjekter.

Jan Gudmund Aanerud er spesialisert innenfor fast eiendoms rettsforhold, med hovedvekt på plan- og bygningsrett. Han har bistått i en rekke store utviklingsprosjekter og har lang erfaring med rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler. Jan Gudmund Aanerud er også medforfatter av «Plan- og bygningsloven med kommentarer» (2. utgave, Gyldendal, 2020).

Ønsker du å se webinaret on-demand?

Webinar: Optimal gjennomføring av boligutviklingsprosjekter - Hjort-ukene 2020
Nyhetsbrev

Ved å registrere deg godtar du personvernerklæringene våre.

Hjort-ukene 2020
Hjort-ukene er en årlig seminarrekke der vi hver morgen presenterer aktuelle problemstillinger. Tidligere år har lokalene vært fylt opp med gjester, interne og eksterne foredragsholdere, men i år blir det annerledes. Gjennom ti webinarer fordelt på ulike fagområder, gir vi juridiske oppdateringer som er relevante for deg og din virksomhet. Det er kostnadsfritt å delta.

For oss er det viktig at webinarene gir juridiske innhold som er relevante for deg og din virksomhet. Selv om vi i år ikke møtes fysisk, kan du stille spørsmål til foredragsholderne underveis i webinaret. Spørsmålene blir besvart på slutten av hvert webinar eller på e-post i etterkant.

Vi tilbyr også oppfølgingsmøter i forlengelse av webinarets tema. Her kan du ta opp konkrete problemstillinger og få juridiske råd og innspill. Kryss av for oppfølgingsmøte ved påmelding, og vi kontakter deg via telefon eller e-post.

Dersom du ønsker å delta på et av webinarene, men ikke har anledning på det oppsatte tidspunktet, kontakt marked@hjort.no, og du vil blir du fulgt opp når opptak av webinaret distribueres.

Les mer om Hjort-ukens webinarer