Et tydelig advokatfirma - Hjort
Hva leter du etter?

Et tydelig advokatfirma

Ny logo, nye farger og nytt bygg – men de samme menneskene.

Flytteprosjektet har vært et kulturprosjekt hvor vi har jobbet frem merkevareplattform, ny visuell identitet og splitter nytt kontor! Vi har definert Hjorts visjon og stadfestet virksomhetens verdier. I tråd med dette har vi på tvers av virksomheten arbeidet hardt med å forbedre måter å arbeide sammen på, både fysisk og digitalt. Vårt nye kontorlokale er skreddersydd for oss i Hjort, og gir våre klienter flere fordeler.

Dette er Hjort

Pandemien fikk frem følelser mange av oss ikke har kjent på tidligere. Flere av oss har kjent på sorg, frykt og ensomhet. Å endelig vende tilbake til kontoret føles godt, og enda bedre til et nytt lokale vi sammen har utformet.

I prosessen med merkevareplattformen har vi stilt oss spørsmålet hvorfor Hjort? Våre medarbeidere er ettertraktet. Det hersker ingen tvil om at Hjorts ansatte kunne brukt sine kloke hoder og varme hjerter på mye annet, men vi har alle valgt jussen som fagfelt og Hjort som arbeidssted. Hvorfor?

Vi som arbeider i Hjort kommer tett på mennesker, bedrifter og organisasjoner – ofte i situasjoner der mye står på spill.

Det kan handle om å bruke jussen på områder som teknologi og fornybar energi der utviklingen skjer i raskt tempo. Det kan handle om å løse vanskelige spørsmål i arbeidsforhold, i bygge- og eiendomsprosjekter og i krevende forhandlinger. Det kan handle om hvordan man ivaretar verdier ved overføring av bedrifter mellom generasjoner. Ikke minst handler det om å forstå hvordan påtalemyndighet, Økokrim og domstoler vurderer konkrete saker. For oss handler det uansett om å være til stede for klienten og å balansere sterke følelser og meninger med kloke råd.

Vi ønsker å gjøre en forskjell når rett skal skilles fra galt, når normer, regler og lover skal veies opp mot utvikling og muligheter. Vi er til stede når det handler om betydelige verdier for mennesker, samfunn og virksomheter. Ansvaret tar vi ved å prosedere og gå i retten. Vi har et lag av prosedyreadvokater de fleste misunner oss. Likevel bidrar vi aller mest til at konflikter løses utenfor rettssalen.

Ja, det handler om juss. Men juss handler i sin tur om mennesker – klienter, eiere, ledere, medarbeidere, familie og slektninger. Derfor velger vi i Hjort partnere og medarbeidere som ser sitt ansvar og tar det på alvor.

Mennesker i sentrum

Vi tror en dynamisk og fleksibel arbeidsplass er nøkkelen for en velfungerende, god og effektiv arbeidsprosess. Det nye lokalet er utstyrt med prosjektrom, hvor våre klienter kan arbeide sammen mot et felles mål. Vi tror dette er en arbeidsform som kommer til å gjøre seg gjeldende i årene fremover. Det er klienter som kjenner seg og sin bedrift best. Å arbeide så tett med våre klienter vil skape nye og flere muligheter, samtidig som vi sammen kan løse innfløkte, komplekse og juridiske utfordringer enda mer effektivt.

Vårt kontorlokale er åpent, med store vinduer som slipper inn et fantastisk lys og har en upåklagelig utsikt. Lune farger med et klassisk og moderne uttrykk i kombinasjon med glassvegger gjør bygget transparent. Vi har vært bevisst på å skape sosiale treffpunkt med velsmakende kaffe og gode møbler. Vi ønsker å se hverandre – det er Hjort som helhet som gir inspirasjon, impulser og motivasjon til enkeltindividet.

Hjort er ett lag som spiller sammen og driver hverandre fremover. Mot, skikkelighet, tillit og trøkk er egenskapene vi og våre klienter verdsetter. Vi er løsningsorienterte rådgivere og gode forhandlere, som vet hva som skal til for å få gjennomslag i retten. Gjennom tydelige råd bistår vi med å utvikle og ta vare på Hjorts verdier – i dag og i morgen.

Velkommen til oss – enten du trenger bistand eller motstand som klient, eller ønsker å bruke din utdanning, erfaring og klokskap som ansatt i Hjort.