To nye senioradvokater i Hjort - Hjort
Hva leter du etter?

To nye senioradvokater i Hjort

Petter Enholm og Mikkel Toft Gimse rykker opp til senioradvokat

– Petter og Mikkel er faglig sterke advokater, som løser krevende juridiske problemstillinger og ser klientens behov. De bidrar med et stort engasjement for det faglige og sosiale miljøet i firmaet. Vi er svært glade for å kunne meddele at de har rykket opp som senioradvokater, sier Hjorts Managing Partner, Anne Marie Due.

Kombinasjon av juss og teknologi skaper trygge rammer

Petter har en unik måte å relatere og forstå juridiske utfordringer ettersom han selv har erfaring fra næringslivet. Han startet sin yrkeskarriere innenfor IT og teknologisektoren, og har bred og lang erfaring blant annet som gründer, daglig leder og utviklingssjef. I voksen alder bestemte Petter seg for å studere juss. I 2017 leverer han sin masteroppgave i rettsvitenskap, og startet hos oss som advokatfullmektig. Hans tekniske bakgrunn gir ham en dyp forståelse av IKT-leveranser, både juridisk og teknologisk, som våre klienter vet å sette stor pris på.

I tillegg til IKT-kontrakter har Petter spesialisert seg innenfor personvern hvor han bistår våre klienter med blant annet praktisk og løsningsorientert utarbeidelse av dokumentasjon knyttet til kartlegging og risikovurderinger. Videre har Petter god erfaring med tvisteløsning i forbindelse med leveranseprosjekter og andre avtaleregulerte forhold.

– Hva engasjerer deg i arbeidshverdagen?

Først og fremst må jeg si at det er i møte med våre klienter, som tidvis befinner i svært krevende situasjoner. Jobben min er å lytte til deres historier, avklare forventninger og muligheter, og deretter forsøke å gi dem en (for dem etterlengtet) ro i prosessen, og skape trygge rammer for arbeidet videre. Faglige utfordringer og nye problemstillinger er naturligvis også engasjerende, og det er lett å glemme tiden når man fordyper seg i disse.

– Hva er det som gjør det spennende å arbeide med teknologi og digitalisering i Hjort?

Hjort har et godt fagmiljø og vi har engasjerte klienter med spennende virksomheter. Dette gir en solid bredde i oppdragene vi utfører, og jeg har bistått klienter med alt fra enkle teknologikontrakter til deltakelse i kompliserte leveranseprosjekter for romfartsindustrien. Det gir naturligvis en ekstra spiss i hverdagen at Hjort har særlig fokus på tvisteløsning, og med gode muligheter for å prosedere saker i retten.

Å se og ivareta klienter

Mikkel har jobbet med straff siden 2017, foruten et opphold som dommerfullmektig i Nedre Romerike tingrett. Mikkels spesialområde er fortaksstraff som omfatter komplekse saker som varer over en lengre tidsperiode. Mikkel oppfatter raskt relevante problemstillinger i en sak og er trygg og stødig i rollen som advokat. Dette ser både klinter og motpart – Mikkel ble rangert i kategorien «lovende talenter» innenfor økonomiske straffesaker i Finansavisens Advokatundersøkelse.

– Hva engasjerer deg i arbeidshverdagen?

De aller fleste klientene jeg møter er i en svært stressende og uvant situasjon. De færreste har vært i en straffesak før. Å passe på dem og veilede dem igjennom en slik ukjent og tung situasjon, men som jeg kjenner godt, er engasjerende og får jobben til å føles meningsfull.

– Hva er det som gjør det spennende å arbeide foretakstraff og strafferett i Hjort?

Vi får inn et veldig bredt spenn av saker – fra årelange Økokrim-saker til tyverisaker som tar en halv dag. Den variasjonen gjør jobben spennende og uforutsigbar. I tillegg er jeg så heldig å ha utrolig dyktige og snille kollegaer som jeg spørre om råd og støtte meg til når det oppstår særlig utfordrende situasjoner.