Tap på fordring i eiendomsutvikling - Hjort
Hva leter du etter?

Tap på fordring i eiendomsutvikling

Eiendomsutvikling tar tid og binder betydelig kapital frem til realisasjon. Prosjektet finansieres gjerne med egenkapital, ekstern finansiering fra bank og innlån fra eier og utvikler.

Moderne hus og eiendom i tre

Dersom prosjektet går med tap, oppstår blant annet spørsmålet om eiendomsutvikler som långiver kan oppnå skattemessig fradrag for tap på fordring i prosjektet. Advokat Sigve Braaten prosedert nylig en sak for Oslo tingrett på vegne av skattyter hvor dette var spørsmålet. I den konkrete saken foretok skattyter innlån til et felleseid single-purpose eiendomsselskap hvor skattyter hadde kontroll, satt i styret og utgjorde daglig ledelse i prosjektselskapet.

Skattyter hadde drevet med eiendomsutvikling over en årrekke i sammenlignbare prosjekter som den aktuelle investeringen. Det var ikke omtvistet at skattyter drev eiendomsutviklingsvirksomhet. Det springende punkt i saken var:

(i) hvorvidt fordringen mot det felleseide eiendomsselskapet hadde tilstrekkelig tilknytning til skattyters egen investering- og utviklingsvirksomhet og

(ii) om fordringen var endelig konstantert tapt, som er to av tre vilkår for å oppnå skattemessig fradragsrett for tap på fordring.

Eiendomsselskapet gikk konkurs og skattyter krevde skattemessig fradragsrett. Skatteklagenemnda nektet under dissens fradradragsrett. Det ble tatt ut søksmål over vedtaket for Oslo tingrett. Dom er ventet innen 4 uker.


Ønsker du faglig påfyll om eiendomsutvikling? Meld deg på webinaret «Optimal gjennomføring av boligutviklingsprosjekter» under Hjort-ukene.