Straffesaker - privatpersoner

Bistandsadvokat

Våre advokater har betydelig erfaring med oppdrag som bistandsadvokater for skadelidte og etterlatte i straffesaker. I tillegg til å gi bistand, informasjon og oppfølging under etterforskning og i hovedforhandling, fremmer bistandsadvokaten krav om økonomisk erstatning og oppreisning. Advokatkostnadene ved slike oppdrag dekkes i mange saker av det offentlige.