Styre og ledelse - Hjort
Hva leter du etter?

Styre og ledelse

Hjorts øverste organ er Selskapsmøtet. Dette består av firmaets partnere og to ansattevalgte representanter med stemmerett.

Firmaets styre har fire partnervalgte medlemmer og to medlemmer valgt av og blant de ansatte.

Styret

Kristin Veierød, styreleder
Aslak Førde
Jens Kristian Johansen
Rolf Chr. Trolle Andersen
Heidi Romsaas, ansattrepresentant
Mikkel Toft Gimse, ansattrepresentant

Managing partner

Anne Marie Due

Administrativ ledelse

Christopher J. Helgeby, Direktør
Atle Skjørten, Økonomisjef
Heidi Haugen, IT-sjef
Katrin Vestgøte, HR-sjef
Christian Grande, Markedssjef