Aksjonærer, styre og ledelse - Hjort
Hva leter du etter?

Aksjonærer, styre og ledelse

Aksjer i selskapet eies av Hjorts partnere og selskapet selv. Hjorts styre består av seks styremedlemmer hvorav fire er medlemmer valgt av generalforsamlingen og to medlemmer er valgt av og blant de ansatte.

Firmaets styre har fire partnervalgte medlemmer og to medlemmer valgt av og blant de ansatte.

Styret

Managing partner

Administrativ ledelse

Managing partner