Styre og ledelse - Hjort
Hva leter du etter?

Styre og ledelse

Hjorts øverste organ er Selskapsmøtet. Dette består av firmaets partnere og to ansattevalgte representanter med stemmerett.

Firmaets styre har fire partnervalgte medlemmer og to medlemmer valgt av og blant de ansatte.

Styret

Kristin Veierød, styreleder
Ramborg Elvebakk 
Kristian Brandt 
Frode A. Innjord
Heidi Romsaas, ansattrepresentant
Håvard Nybakk Vang, ansattrepresentant

Managing partner

Anne Marie Due

Administrativ ledelse

Christopher J. Helgeby, Direktør
Silvia Økland Greff, HR-sjef
Atle Skjørten, Økonomisjef
Heidi Haugen, IT-sjef
Elise Vevang Rogstad, Markedssjef

Managing partner