Rune Mykkeltvedt - Hjort
Hva leter du etter?

Rune Mykkeltvedt

Specialist Counsel

Rune Mykkeltvedt jobber med rådgivning og tvisteløsning innen fast eiendom, hvor han bistår både private og offentlige aktører. Han har særlig kompetanse innen kjøp og salg av næringseiendom, eiendomsutvikling, boligrett, leierett, tingsrett og generell kontraktsrett.

Rune har omfattende prosedyreerfaring og fører jevnlig saker for domstolene. Fra tidligere har han blant annet erfaring fra Sivilombudet, som dommerfullmektig og som vitenskapelig assistent ved det juridiske fakultet i Bergen.

Han er også ekspert på allemannsrett og medforfatter av Karnovs lovkommentar til friluftsloven.

Arbeidserfaring
2024
Specialist Councel, Advokatfirmaet Hjort
2021
Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort
2019
Advokat, Advokatfirmaet Hjort
2018
Dommerfullmektig, Fredrikstad tingrett
2016
Førstekonsulent/rådgiver, Sivilombudet
2014
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Ræder
2014
Vitenskapelig assistent, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
2012
Arbeidsgruppeleder, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
2012
Praktikant ved ulike advokatkontorer
Utdanning
2014
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
Medlemskap

Advokatforeningen

Juristforbundet