Miniwebinar: Avtalerettslig binding gjennom bud og budaksept - Hjort
Hva leter du etter?

Miniwebinar: Avtalerettslig binding gjennom bud og budaksept

Når foreligger det en rettslig bindende avtale? Hjortadvokat Rune Mykkeltvedt gjennomgår reglene for avtalerettslig binding gjennom bud og budaksept, og hvordan man kan bruke forbehold for å unngå å bli bundet for tidlig.

Ved forhandlinger om kjøp og salg av eiendom er det avgjørende å ha god kjennskap til når det foreligger en rettslig bindende avtale. Uten kjennskap til disse reglene, risikerer man å bli bundet på et tidligere tidspunkt enn det man så for seg, eller i verste fall, å bli bundet til en avtale man ikke ønsket å inngå.

I dette webinaret vil senioradvokat Rune Mykkeltvedt gjennomgå reglene for avtalerettslig binding gjennom bud og budaksept, og hvordan man kan bruke forbehold for å unngå å bli bundet for tidlig.

 

 

Dette er en del av en rekke med miniwebinarer om eiendomsutvikling. Se flere av våre miniwebinarer her: