Natasha Bekele Gilhespy - Hjort
Hva leter du etter?

Natasha Bekele Gilhespy

Juridisk rådgiver

Natasha arbeider hovedsakelig med rådgivning og tvisteløsningen innenfor familie-, arve- og skifterett. Tidligere har hun jobbet som trainee og har blant annet erfaring innenfor eiendom, herunder som oppgjørsmedarbeider.

Fra før har Natasha økonomisk kompetanse, etter å ha tatt en bachelor i økonomi i USA og jobbet med antihvitvasking i bank. Hun var mentor og studentassistent under økonomistudiene og på jussen. Videre har Natasha deltatt i den Nordiske prosedyrekonkurransen i menneskerettigheter på studiet, som tok for seg komplekse og aktuelle problemstillinger etter EMK.

Natasha skrev også masteroppgaven sin om menneskerettigheter, der hun undersøkte rammene ytringsfriheten i Grunnloven § 100 og EMK artikkel 10 setter for politiets bruk av pålegg som begrenser ytringer før de formidles i demonstrasjoner, for å forebygge uorden.

Arbeidserfaring
2024
Juridisk rådgiver, Advokatfirmaet Hjort
2024
Stipendiat med skriveplass, Advokatfirmaet Hjort
2024
Trainee, Advokatfirmaet Haavind
2023
Trainee, Advokatfirmaet Hjort
2023
Trainee og oppgjørsmedarbeider, Ecit Law Advokater
2021
Mentor, Jusforeningen ved USN
2021
Styremedlem og økonomiansvarlig, Juristforbundet Student
2020
Studentassistent Privatrett I, USN
2020
Leder av bachelorutvalget, Juristforbundet Student
2020
AML Investigation Saksbehandler, Santander
2018
Tutor og mentor, Department of Economics Arizona State University
Utdanning
2024
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2021
Medhjelpereksamen, Eiendomsadvokatene
2018
Bachelor of Science Economics, W.P. Carey School of Business, Arizona State University
Rangeringer
  • Andreplass i The Trans-European Moot Court Finals for Den Europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg (2023)
  • Førsteplass i Den nordiske prosedyrekonkurransen i menneskerettigheter (2023)