Mikael Meland - Hjort
Hva leter du etter?

Mikael Meland

Senioradvokat

Mikael Meland har bred arbeidserfaring med familie-, arve- og skifterett, hvor han bistår klienter med rådgivning og prosedyreoppdrag.

Han har dessuten erfaring fra domstolene og forvaltningen.

Arbeidserfaring
2021
Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort
2013
Ansatt advokat, Advokatfirmaet Hjort
2010
Advokat, HELP Forsikring AS
2007
Dommerfullmektig, Lister tingrett
2005
Førstekonsulent, Justissekretariatene (Statens sivilrettsforvaltning)
Utdanning
2005
Cand. jur., Universitetet i Bergen
Medlemskap

Den Norske Advokatforening

Publikasjoner

«Et rettsteoretisk blikk på forvaltningspraksis som rettskildefaktor», Retfærd, 2007, nr. 2/117