Hva leter du etter?

Mikael Meland

Ansatt advokat

Sekretær: Mona Nolin

Arbeidserfaring
2013
Ansatt advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2010
2013
Advokat, HELP Forsikring AS
2007
2010
Dommerfullmektig, Lister tingrett
2005
2007
Førstekonsulent, Justissekretariatene (Statens sivilrettsforvaltning)
Utdanning
2005
Cand. jur., Universitetet i Bergen
Medlemskap

Den Norske Advokatforening

Publikasjoner

“Et rettsteoretisk blikk på forvaltningspraksis som rettskildefaktor”, Retfærd, 2007, nr. 2/117