Hva leter du etter?

Mari Myhre Løvik

Advokatfullmektig

Sekretær: Tonje Lunde

Advokatfullmektig

Mari Myhre Løvik er advokatfullmektig i Hjorts avdeling for TMT og offentlig sektor. Hun har spesialisert seg innenfor offentlige anskaffelser og bistår innen et bredt spekter av anskaffelsesrettslige problemstillinger. Løvik har særlig kompetanse fra oppdragsgiversiden, både fra forsyningssektoren og klassisk sektor.

Løvik har omfattende erfaring med avvisningsvurderinger, herunder vurdering av oppfyllelse av kvalifikasjonskrav og vurdering av avvik fra anskaffelsesdokumentene. Videre har Løvik arbeidet med vurderinger knyttet til oppfyllelsen av kravspesifikasjon, inkludert absolutte krav. Løvik har utstrakt erfaring med kvalitetssikring og utforming av konkurransedokumenter, inkludert tildelingskriterier og kvalifikasjonskrav. Løvik har også bistått oppdragsgivere med problemstillinger tilknyttet evaluering av tilbud, herunder fastsettelse av evalueringsmodeller og vekting av tildelingskriterier og underkriterier. Løvik har videre deltatt i og bistår med rådgivning knyttet til gjennomføring av konkurranser med forhandling. Løvik har også erfaring fra behandling av innsynsbegjæringer i anskaffelsesprosesser, herunder vurdering av om opplysninger er underlagt taushetsplikt eller videre grunnlag for unntak fra innsynsretten etter offentleglova.

Løvik har erfaring med entrepriserett fra samferdselssektoren, blant annet inngåelse og oppfølgning av entreprise- og rådgivningskontrakter.

Arbeidserfaring
2019
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort DA
2017
2019
Advokatfullmektig, Sporveien AS
2016
2017
Juridisk rådgiver, Utviklings- og kompetanseetaten, Oslo kommune
Utdanning
2011
2016
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo