Mari Klungsøyr Kristiansen - Hjort
Hva leter du etter?

Mari Klungsøyr Kristiansen

Advokatfullmektig

Mari Klungsøyr Kristiansen er advokatfullmektig hos Hjort. Hun arbeider hovedsakelig med familie-, arve- og skifterett.

Arbeidserfaring
2020
2022
Utvalgssekretær, Minerallovutvalget
2020
2021
Sensor i allmenn formuerett, Universitetet i Bergen
2020
Advokatfullmektig, Kluge Advokatfirma AS
2017
Praktikantopphold, diverse advokatfirmaer
2016
2019
Arbeidsgruppeleder, Universitetet i Bergen
Utdanning
2019
Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2018
Utvekslingsopphold, emner i amerikansk kontraktsrett og varemerkerett samt internasjonal finansrett og sivilprosess, Penn State Law