Mari Klungsøyr Kristiansen - Hjort
Hva leter du etter?

Mari Klungsøyr Kristiansen

Advokat

Mari Klungsøyr Kristiansen bistår hovedsakelig med rådgivning og tvisteløsning innen familie- og arverettslige spørsmål. Hun har kompetanse innen økonomisk oppgjør mellom ektefeller og samboere, arveoppgjør og barnerettslige spørsmål.

Tidligere har Mari blant annet arbeidet som utvalgssekretær for Minerallovutvalget. Utvalgsarbeidet ga erfaring med omfattende utrednings- og lovgivningsarbeid og et særlig innblikk i urfolks rettigheter.

Mari har også kompetanse innen fagfeltet dynamisk tingsrett, og har vært sensor i allmenn formuerett ved Universitetet i Bergen. Maris masteroppgave hadde tittelen «‘Objektiv proforma’ – med særlig fokus på kreditorbeslag». Oppgaven ble publisert i Jussens Venner i 2020.

Arbeidserfaring
2023
Advokat, Advokatfirmaet Hjort
2022
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort
2020
Utvalgssekretær, Minerallovutvalget
2020
Sensor i allmenn formuerett, Universitetet i Bergen
2020
Advokatfullmektig, Kluge Advokatfirma AS
2017
Praktikantopphold, diverse advokatfirmaer
2016
Arbeidsgruppeleder, Universitetet i Bergen
Utdanning
2019
Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2018
Utvekslingsopphold, Penn State Law