Kommisjonen etterforsker App Store for brudd på konkurransereglene - Hjort
Hva leter du etter?

Kommisjonen etterforsker App Store for brudd på konkurransereglene

EU-kommisjonen åpnet i sommer etterforskning for å vurdere Apples regler for distribusjon av apper gjennom App Store, og hvorvidt disse bryter med EUs konkurranseregler. Etterforskningen kommer blant annet etter klager fra Spotify og en distributør av digitale bøker. Utfallet kan ha stor betydning for alle app-utviklere, og kan blant annet legge forholdene til rette for erstatningssøksmål mot Apple dersom det viser seg at praksisen bryter konkurransereglene.

Kommisjonen etterforsker særlig vilkåret om at app-utviklere må bruke Apples eget in-app kjøpssystem (‘IAP’). Apple stiller i dag krav om obligatorisk bruk av dette systemet for distribusjon av digitalt innhold mot betaling, og krever samtidig en provisjon på 30 % av inntekten. Videre etterforskes begrensninger på utvikleres mulighet til å informere iPhone- og iPad-brukere om alternative, ofte billigere, kjøpsmuligheter til samme innhold, utenfor disse appene. Kommisjonen fokuserer særlig på Apples praksis innen streaming av musikk og e-bøker/lydbøker, men er relevant for alle apper som distribueres gjennom App Store i EØS-området

Kommisjonen har uttrykt bekymring for den dørvokterrolle Apple har inntatt, og faren for at dette kan begrense konkurransen. Apples vilkår vurderes derfor både mot kartellforbudet og forbudet mot misbruk av en dominerende stilling.

App Stores vilkår er også et tema i amerikansk konkurranserett. Like etter at Kommisjonen åpnet sin etterforskning, tok spillselskapet Epic Games ut søksmål mot Apple og Google etter amerikansk konkurranselovgivning basert på tilsvarende vilkår anvendt i det amerikanske markedet.

Dette er en av flere saker som illustrerer utfordringene med den nye såkalte plattformøkonomien hvor noen selskaper inntar rollen som dørvokter for tilgang til markedet, og som på ulikt vis skaffer seg fordeler av dette på bekostning av andre, ofte mindre, konkurrerende aktører. EUs konkurransemyndigheter trapper nå opp sin overvåkning av disse dørvokterne. Foruten etterforskning av App-Store, har EU Kommisjonen i sommer også igangsatt etterforskning av Apples nektelse av å la andre enn sin egen Apple Pay benytte NFC-funksjonalitet i iPhone, og av om Amazon på urettmessig vis tilegner seg og utnytter salgsdata fra uavhengige leverandører som selger sine produkter via Amazon. Kommisjonen har også pågående saker mot Google i EUs domstolsapparat.

Dersom Kommisjonen finner at Apples praksis i denne saken er i strid med konkurransereglene, vil det kunne åpne for erstatningssøksmål fra en rekke konkurrerende app-utviklere, herunder norske selskaper. Disse konkurrerende utviklerne vil i så fall kunne reise slike krav innen ett år etter at det foreligger endelig vedtak i saken, noe som kan ta flere år.

Artikkelen ble først publisert 06.september 2020 på digi.no.