Hjorts podkast: Internasjonal CCS-utvikling på norsk farvann
Hva leter du etter?

Internasjonal CCS-utvikling på norsk farvann

Det forskes og utvikles mye innenfor CCS. Vi snakker med Roy Vardheim, administrerende direktør i Gassnova.

Hør episoden på Spotify ved å trykke her og på iTunes her
Energisk – en jusspodkast fra Hjort | Sesong 3 

 

Det forskes og utvikles mye innenfor CCS (Carbon Capture and Storage). I denne episoden kan du lære mer om CO2-fangst og -lagrings viktige rolle i å stoppe klimaendringene, samt flere aktuelle og spennende prosjekter Gassnova har på området.

Episodens ekspert er Roy Vardheim

 

Gassnova er å betrakte som myndighetens faglige apparat for å kunne bidra til at staten skal kunne forstå og utvikle CCS.

Utvikling av teknologi

Gassnova startet opp i 2005 som et forvaltningsorgan underlagt Olje- og energidepartementet (OED). De legger til rette for utvikling av teknologi og kompetanse som kan sikre kostnadseffektive og fremtidsrettede løsninger for fangst og lagring av CO2.

CLIMIT er et program for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi for CO2-håndtering. Programmet er rettet mot bedrifter, forskningsinstitutter, universiteter og høyskoler, ofte i samarbeid med internasjonale selskaper og forskningsinstitusjoner. Deres oppgave er blant annet å fremskynde kommersialiseringen av CCS.

Mongstad har hatt stor betydning for amerikanske teknologier. Det er et godt og tett samarbeid mellom Mongstad og amerikanske energimyndigheter. Det er kanskje lite kjent, men i havgapet utenfor Bergen har det vært mye amerikansk forskning, og flere av disse prosjektene har gitt teknologiske resultater.

CCS-prosjektet Langskip fikk grønt lys av Stortinget januar 2021, da de tilsluttet CCS-prosjektet Langskip. Dette er det største klimaprosjektet i norsk industri. Målet med prosjektet er å bane vei for nye CCS-prosjekter, slik at sannsynligheten for å nå målene i Parisavtalen øker. Noe Roy trekker frem i samtalen er viktigheten av kunnskapsdeling. Aktørene forplikter seg til å dele både kunnskap og erfaring utover det som er vanlig for et industriprosjekt.

 

 

Energisk hører du i din podkastapp

Direktelenke finner du her:
Spotify: Internasjonal CCS-utvikling på norsk farvann
iTunes: Internasjonal CCS-utvikling på norsk farvann

Vi hører gjerne fra deg!